Dokumenti

SkolaDokumenti

  Narkotiku lietošanas pazīmes un simptomi: RTV rīcība atkarības vielu lietošanas gadījumos (PDF, 92 KB)

  Skolas un ģimenes informācijas apmaiņa (PNG, 160 KB)

  Iekšējie noteikumi - RTV atbalsta pasākumu kārtība (PDF, 260 KB)

  Iekšējie noteikumi - RTV izglītojamo sūdzības iesniegšanas kārtība 2017 (PDF, 214 KB)

  Par personisku datu apstrādi (DOCX, 28 KB)

  Apbalvošanas kārtība (PDF, 327 KB)

  RTV Drošības noteikumi 2023 (PDF, 1.09 MB)

  Iekšējie noteikumi - Iekšējās kārtības noteikumi (2023) (Ar 05.01.2024. grozījumiem) (PDF, 1.03 MB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2021 (PDF, 251 KB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2020 (PDF, 682 KB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022.m.g. (PDF, 220 KB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023.m.g. (PDF, 697 KB)

  Sadarbības memorands ar AS "Latvijas valsts meži" (PDF, 857 KB)

  Skolas attīstības prioritātes 2020./2021.m.g. (PDF, 85 KB)

  Skolas attīstības prioritātes 2021./2022.m.g. (DOCX, 39 KB)

  Skolas attīstības prioritātes 2023./2024.m.g (PDF, 451 KB)

  Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība (PDF, 220 KB)

  Rīgas Teikas vidusskolas āra sporta laukuma (kompleksa) publiskās lietošanas noteikumi (PDF, 149 KB)

  Rīgas Teikas vidusskolas audzināšanas darba prioritātes 2021./2022.-2023./2024.mācību gadam (PDF, 119 KB)

  Rīgas Teikas vidusskolas pārvaldes struktūra 2023/24 (PDF, 126 KB)

  Iekšējie noteikumi - Pagarinātās dienas grupas kārtība (PDF, 376 KB)

  Pagarinātās dienas grupas darba norises kārtība (PDF, 218 KB)

  Attīstības plāns 2022.2023.m.g.-2024.2025.m.g. (PDF, 265 KB)

  Rīgas Teikas vidusskolas muzeja reglaments (PDF, 81 KB)

  Trauksmes celšanas kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībā (PDF, 182 KB)

  Iekšējie noteikumi - vērtēšanas kārtība (PDF, 158 KB)

  RTV skolotāju ētikas kodekss (PDF, 347 KB)