Dokumenti

SkolaDokumenti

  Sadarbības memorands ar AS "Latvijas valsts meži" (PDF, 857 KB)

  Narkotiku lietošanas pazīmes un simptomi: RTV rīcība atkarības vielu lietošanas gadījumos (PDF, 92 KB)

  Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība (PDF, 83 KB)

  Skolas un ģimenes informācijas apmaiņa (PNG, 160 KB)

  RTV pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016 (DOC, 106 KB)

  Iekšējie noteikumi - RTV atbalsta pasākumu kārtība (PDF, 260 KB)

  Iekšējie noteikumi - RTV izglītojamo sūdzības iesniegšanas kārtība 2017 (PDF, 214 KB)

  Pretkorupcijas pasākumu plana izpilde 2017 (DOCX, 52 KB)

  Par personisku datu apstrādi (DOCX, 28 KB)

  Apbalvošanas kārtība (PDF, 327 KB)

  Attīstības plāns (PDF, 277 KB)

  Iekšējie noteikumi - Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi (2019) (PDF, 3.34 MB)

  Uzņemšanas noteikumi vidusskolā 2020.gadā (PDF, 214 KB)

  Iekšejie noteikumi Covid ierobežošanai (PDF, 279 KB)

  Iekšējie noteikumi - Pagarinātās dienas grupas kārtība (PDF, 4.9 MB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2020 (PDF, 682 KB)

  Attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadam (PDF, 85 KB)

  RTV pretkorupcijas pasākumu plāns līdz 2021.gada 30.decembrim (PDF, 428 KB)

  Mācību sasniegumu vērtēšans kārtība no 2020 (PDF, 203 KB)

  Audzināšanas darba programma 2017.-2020. gadam (DOCX, 59 KB)

  RTV pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.gadam izpildes atskaite (DOCX, 20 KB)

  uznemsanas-noteikumi-10.klase-2021.pdf (PDF, 125 KB)