Dokumenti

SkolaDokumenti

  Narkotiku lietošanas pazīmes un simptomi: RTV rīcība atkarības vielu lietošanas gadījumos (PDF, 92 KB)

  Skolas un ģimenes informācijas apmaiņa (PNG, 160 KB)

  Iekšējie noteikumi - RTV atbalsta pasākumu kārtība (PDF, 260 KB)

  Iekšējie noteikumi - RTV izglītojamo sūdzības iesniegšanas kārtība 2017 (PDF, 214 KB)

  Par personisku datu apstrādi (DOCX, 28 KB)

  Apbalvošanas kārtība (PDF, 327 KB)

  Attīstības plāns (PDF, 277 KB)

  Iekšējie noteikumi - Iekšējās kārtības noteikumu grozījumi (2019) (PDF, 3.34 MB)

  Uzņemšanas noteikumi vidusskolā 2020.gadā (PDF, 214 KB)

  Iekšējie noteikumi - Pagarinātās dienas grupas kārtība (PDF, 4.9 MB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2021 (PDF, 251 KB)

  Pašnovērtējuma ziņojums 2020 (PDF, 682 KB)

  Sadarbības memorands ar AS "Latvijas valsts meži" (PDF, 857 KB)

  RTV pretkorupcijas pasākumu plāns līdz 2021.gada 30.decembrim (PDF, 428 KB)

  Audzināšanas darba programma 2017.-2020. gadam (DOCX, 59 KB)

  lzglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-l9 infekcijas izplatības ierobežošanu (PDF, 464 KB)

  RTV pretkorupcijas pasākumu plāna 2020.gadam izpildes atskaite (DOCX, 20 KB)

  Attīstības prioritātes 2020./2021. mācību gadam (PDF, 85 KB)

  uznemsanas-noteikumi-10.klase-2021.pdf (PDF, 125 KB)

  Skolas attīstības prioritāte 2021./2022.m.g. (DOCX, 39 KB)

  Rīgas Teikas vidusskolas āra sporta laukuma (kompleksa) publiskās lietošanas noteikumi (PDF, 131 KB)

  Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (PDF, 202 KB)

  Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība (PDF, 220 KB)