Par skolu

Rīgas Teikas vidusskolā tiek realizētas  izglītības programmas:

  • pamatizglītības programmu
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Skolēni aktīvi darbojas interešu izglītības pulciņos, skolā tiek organizēti daudzi pasākumi tradīciju saglabāsanai, patriotiskajai audzināšanai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai.

Skolas pamatvērtības ir CILVĒKS, KULTŪRA UN DARBS.

Misija

Radīt labvēlīgu vidi skolēna attīstībai.

Vīzija

No dabiskas zinātkāres līdz izcilībai!