Skolas attīstības biedrība

SkolaAttīstības biedrība

Visiem skolas labvēļiem ir iespēja atbalstīt skolu arī finansiāli ar

TEIKAS VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS starpniecību.

Juridiskā adrese: Raunas iela 45/3-150, Rīga

Reģistrācijas Nr.: 40008266515

Banka: AS Swedbank

Konta Nr.: LV61HABA0551044068638

Kontaktpersona: Mārtiņš Liepiņš tel.nr. 29234100

Lūgums ņemt vērā, ka skolai pirms dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir jāsaņem atļauja no skolas dibinātāja.
Skolai atļauju sniedz Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.
Tāpēc pirms dāvinājuma (ziedojuma) veikšanas sazinieties ar skolu. Pēc atļaujas saņemšanas mēs Jūs informēsim par dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu.