Aktualitātes

TDK "Skabardzēni"

Tautas deju kolektīvs "Skabardzēni" sāk savu jauno sezonu.

Vairāk
"Mūsu stāsts par Rīgu"

Ar prieku paziņojam, ka projekts "Latvijas skolas soma" Rīgas Teikas vidusskolā turpinās arī šajā mācību gadā! 9.septembrī esam uzaicinājuši izcilos mūziķus Jāni Ķirsi  un Rūtu Dūdumu ar koncertlekciju "Mūsu stāsts par Rīgu".

Vairāk
Rīgas skolu iestājpārbaudījuma papildus termiņš
Rīgas skolu iestājpārbaudījuma papildus termiņš

  Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norise papildu termiņā 30. jūnijā attiecas uz tiem skolēniem, kuri līdz 4. jūnijam bija reģistrējušies apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam, bet nevarēja piedalīties 10. jūnijā apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma norisē  attaisnojošu iemeslu dēļ - pozitīvs Covid-19 tests, noteikts kontaktpersonas statuss Covid - 19  inficētai personai vai pašizolācija, cita saslimšana. Plašāka informācija:https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=par-apvienota-kombineta-iestajparbaudijuma-norisi-papildu-termina-30-junija-uznemsanai-rigas-vidusskolas-7347

Vairāk