Ēdināšana

SkolaĒdināšana

LAUNAGA samaksas kārtība
Rīgas Teikas vidusskolā 2023./2024.m.g.

 

1.Samaksas noteikumi:

     1.1. Vecāki maksā par launagu - cena 1,00 EUR;

     1.2. Launags tiek nodrošināts tikai 1.-2. klases izglītojamiem.

 

2.Apmaksas kārtība vēcākiem:

     2.1. Samaksa par ēdināšanas pakalpojumiem tiek veikti ar pārskaitījumu uz norādīto bankas kontu;

     2.2. Pārskaitījums ir jāveic līdz trešdienai par nākamo nedēļu vai divām nedēļām.

     2.3. Par neapmeklētajām dienām, kuras ir savlaicīgi atteiktas (skat. 5.punktu), tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākamo apmaksas periodu.

 

3.Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

  • Skolas nosaukums
  • Bērna vārds un uzvārds
  • Klase, kurā mācās
  • Maksājuma periods (piemēram: 04.09. līdz 15.09.- 10 dienas)

 

4.Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Žaks-2

PVN reģ.nr.: LV40103137553

Norēķinu konts: AS SEB banka LV73UNLA0050023294184

 

5.Informācija par kavējumiem

Ja ir veikta samaksa par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no plkst. 7:30 līdz plkst. 8:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr.+371 25923077. SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi, kad launags tiek atteikts. PARAUGS: Atsaku launagu Jānim Bērziņam, 2. a kl., 17.09.2022.


Ar cieņu,

SIA Žaks-2 grāmatvedība

Mob. 22826625

norekini@gardbridis.lv