Ēdināšana

SkolaĒdināšana


Informējam, ka sākot ar 2020.gada 6.janvāri Rīgas Teikas vidusskolā ēdināšanas pakalpojumus sniegs SIA “ŽAKS-2”.

Balstoties uz savu 25 gadu darba pieredzi skolēnu ēdināšanā, SIA “ŽAKS-2” komanda nodrošinās izglītojamo un darbinieku likumīgu, regulāru un veselīgu ēdināšanu. Ēdināšanas darbā kā prioritāte tiks izvirzīta bērnu veselība un ēdiena (tā saturošo uzturvielu) pozitīva ietekme uz bērnu attīstību.

Mūsu mērķis ir strādāt ar labu gribu, nodrošinot bērniem uzturu, kas saturētu veselīgai attīstībai nepieciešamās uzturvielas, tā veidojot pilnvērtīgu nākamo paaudzi.

Mēs jūtamies par to atbildīgi !!!


Samaksas kārtība par ēdināšanu Rīgas Teikas vidusskolā

Valsts un Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 1. – 4. klašu skolēniem un Rīgas pašvaldība apmaksā brīvpusdienas 5. – 12. klašu skolēniem.

Vecāki maksā (pēc brīvas izvēles):

  • Launags - 0,77 EUR;
  • Katru dienu piedāvājam arī brīvās izvēles ēdienkarti papildus kompleksajām pusdienām.

Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar bankas pārskaitījumu .

Samaksu par launagu jāveic līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam apmaksājot ēdināšanu par visu nākamo nedēļu. Var apmaksāt arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, aprēķinot samaksu par nākamo periodu.


Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

Skolēna Vārds un Uzvārds

Klase, kurā mācās

Maksājuma periods (piemēram: 16.01. – 29.05.2022. vai janvāris, ja maksājat par mēnesi)


Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums: SIA Žaks-2


PVN reģ. nr.: LV40103137553


Norēķinu konts: LV73UNLA0050023294184


Banka: SEB banka


Informācija par launaga atteikšanu

Ja ir veikta samaksa par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no plkst. 7:30 līdz plkst. 8:30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr.+371 25923077. SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi, kad launags tiek atteikts. PARAUGS: Atsaku launagu Jānim Bērziņam, 2. a kl., 17.01.2020.

Ja ēdinātājs savlaicīgi saņem informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.


Informācija skolēniem, vecākiem un skolotājiem

Uzņēmumā darbojas kvalitātes kontroles sistēma, kas ļauj operatīvi reaģēt uz Jūsu ierosinājumiem. Tās mērķis ir padarīt ēdienu maksimāli draudzīgu Jūsu vēlmēm, kā arī novērst iespējamās nepilnības. Mums svarīgi zināt gan labās lietas, kas Jums īpaši patīk, gan arī apzināt nepilnības, kas ikdienā paslīd garām mūsu acīm. Jūsu ierosinājumus, pateicības un sūdzības lūdzam sūtīt “GARDBRĪŽA” KVALITĀTES KONTROLEI* uz e-pastu: labsediens@inbox.lv


*Lūdzam obligāti pievienot norādi: “Teikas vidusskola”