Kontakti

Rīgas Teikas vidusskola
Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006
(ieeja no Laimdotas ielas)

Tālruņi:

 • 67474065 - kanceleja
 • 67474067 - direktora vietnieks audzināšanas darbā
 • 67474069 - d.v. saimnieciskajā darbā
 • 67474070 - d.v. mācību darbā- organizatoriskie jautājumi
 • 67474071 - d.v. mācību darbā 7.-12.klases
 • 67474034 - d.v. mācību darbā 1.-6.klases
 • 67474074 - sociālais pedagogs /7.-12.klase
 • 67474068 - sociālais pedagogs /1.-6.klase
 • 67474036 - sporta zāles un vestibila dežurants
 • 67474033 - sporta skolotāju kabinets
 • 67474072 - bibliotēka
 • 67474073 - medicīnas kabinets


E-pasts: rtvs@riga.lv

Iedzīvotāju un uzņēmēju saziņai ar iestādēm, īpaši gadījumos, kas skar personu datus un citu aizsargājamu informāciju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina izmantot Oficiālo elektronisko adresi (e-adresi). E-adreses sistēmas darbību un izmantošanu nosaka Oficiālās elektroniskās adreses likums un tā nodrošina drošu komunikāciju atbilstoši ierobežotas pieejamības informācijas statusam, atšķirībā no e-pasta sarakstes. Vairāk informācijas par to, kas ir Elektroniskā adrese jeb e-adrese, šeit.
Teikas vidusskolas e-adrese ir:

https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@50900014071
Rīgas Teikas vidusskolas administrācijas
APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI:

Vārds, uzvārds

Darbības joma

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Guna Pudule 

Direktore

Darba laiks

8.30-12.30
13.00-18.00

8.00-12.00
12.30-17.00

8.00-12.00
12.30-17.00

8.30-12.30
13.00-17.00

8.30-12.00
13.00-15.00

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

16.00-18.00

 

8.30-10.30

 

 

Līga Āboltiņa 

Direktores vietniece izglītības jomā (mentordarbība)

Darba laiks

8.30-14.30

8.30-11.30

8.30-9.30

 

 

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

 

8.30-9.30

 

 

Evija Augustāne 

Direktores vietniece izglītības jomā, 1.-6.kl.

Darba laiks

8.30-12.00
12.30-17.00

8.00-12.00
12.30-17.00

8.30-12.00
12.30-17.00

8.00-12.00
12.30-17.00

8.00-12.00
12.30-15.30

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

 

8.30-10.00

 

 

Dace Lāce 

Atbalsta personāls, sociālā pedagoģe

Darba laiks

9.00-13.00
13.30-17.30

9.00-13.00
13.30-17.30

9.00-13.00
13.30-17.30

9.00-13.00
13.30-17.30

 

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

13.30-17.30

 

9.00-13.30

 

 

Rūta Lauce 

Direktores vietniece audzināšanas darbā, interešu izglītība

Darba laiks

9.00-13.00

 

12.00-13.00

 

 

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

12.00-13.00

 

12.00-13.00

 

 

Pēteris Kaļva 

Direktores vietnieks izglītības jomā (sadarbība ar uzņēmējiem un augstskolām, projektu koordinēšana)

Darba laiks

8.00-13.00

 

11.30-18.00

 

 

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

15.00-17.00

 

 

 

Solvita Melne 

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Darba laiks

9.00-12.00
15.00-17.00

9.00-11.00
12.30-17.00

9.00-13.00
13.30-16.00

 

9.00-10.00

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

14.00-15.00

 

 

 

Ingrīda Priedīte 

Direktores vietniece izglītības jomā, 7.-12.kl.

Darba laiks

8.30-12.30
13.00-18.00

8.00-12.00
12.30-18.00

8.30-12.30
13.00-17.30

8.30-12.30
13.00-17.00

8.30-12.30
13.00-14.00

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

10.00-12.00

 

 

 

Ilva Puhova 

Direktores vietniece izglītības jomā (tarifikācija, stundu saraksts u.tml.)

Darba laiks

8.30-12.30
13.00-18.00

8.00-12.00
12.30-15.30

8.30-12.00
12.30-19.00

10.00-12.30
13.00-15.30

8.30-12.30
13.00-18.00

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

16.00-17.00

 

 

11.00-12.00

 

Ieva Vētra 

Direktores vietniece audzināšanas darbā

Darba laiks

9.00-13.00
13.30-17.00

9.00-13.00
13.30-17.00

 

9.00-10.00

 

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

12.00-13.00

 

 

 

 

Oskars Jurģis 

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Darba laiks

7.30-11.30
12.00-16.00

7.30-11.30
12.00-16.00

7.30-11.30
12.00-16.00

7.30-11.30
12.00-16.00

7.30-11.30
12.00-16.00

 

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 

 

9.00-11.00

 

 


Direktore Guna Pudule. Pieteikties pa tālruni 67474066