Programmas

Mācību darbsProgrammas

Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 1111)

Vispārējās pamatizglītības programmas mācību priekšmetu stundu plāns

  

Mācību joma un

mācību priekšmets

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodu mācību joma

Latviešu valoda

6

6

6

4

5

4

3

3

3

Pirmā svešvaloda (angļu)

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Otrā svešvaloda (krievu / vācu)

 

 

 

2

1

1

2

2

2

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Sociālās zinības

1

1

1

 

 

 

1

1

1

Sociālās zinības un vēsture

 

 

 

2

2

3

 

 

 

Latvijas un pasaules vēsture

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Vizuālā māksla

2

1

2

1

1

1

1

1

1

Mūzika

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Literatūra

 

 

 

1

2

2

2

2

2

Teātra māksla

 

 

 

1

 

 

1

 

 

Dabaszinātņu mācību joma

Dabaszinības

2

2

2

2

2

2

 

 

 

Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

2

2

Bioloģija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

2

2

2

Matemātikas mācību joma

Matemātika

4

4

4

5

5

6

5

5

5

Tehnoloģiju mācību joma

Dizains un tehnoloģijas

1

2

2

 

2

2

1

2

1

Datorika

 

 

 

1

1

1

2

1

2

Inženierzinības

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

Sports un veselība

2

3

3

3

3

3

3

3

3

Mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

          

 


Vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)

Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu stundu plāns

  

Mācību joma

Kursi

10 . klasē

stundu skaits
nedēļā

11 . klasē

stundu skaits
nedēļā

12 . klasē
stundu skaits nedēļā

Kursi augstākajā līmenī

obligātie

izvēlei (3)

Valodu Latviešu valoda I 2 2 2    
        6 Latviešu valoda un literatūra II
1.svešvaloda I
(angļu valoda)
4 4      
        6 1.svešvaloda II(angļu valoda)
2.svešvaloda I

(vācu vai krievu valoda)
2 2      
Sociālā un pilsoniskā Vēsture un sociālās zinātnes I

2 4      
        6 Vēsture II
        6 Sociālās zinātnes II
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Literatūra I 2 2 2    
Kultūra un māksla I
(vizuālā māksla vai mūzika vai teātra māksla)
3 2      
Dabaszinātņu Fizika I 4 2      
        6 Fizika II
Ķīmija I 2 3      
        6 Ķīmija II
Bioloģija I 1 2      
        6 Bioloģija II
Ģeogrāfija I     3    
Matemātikas Matemātika I 6 6      
        8 Matemātika II
Tehnoloģiju Programmēšana I
vai
Dizains un tehnoloģijas I
3 2      
        6 Programmēšana II
        6 Dizains un tehnoloģijas II
Veselības un fiziskās aktivitātes

Sports un veselība 3 3 3    
Starpdisciplinārs kurss

Projekta darbs     2    
Kopā

34

34

30 vai 32

 
Izvēles kursi  
    
3.svešvaloda (spāņu valoda) 2 2 4  
Uzņēmējdarbības pamati   2 2  
Filozofija     2  
Publiskā uzstāšanās 2      
Projicēšanas metodes   2    
Digitālais dizains 2 2    
Robotika 2 2    
Kopā ne vairāk kā 36 ne vairāk kā 36 ne vairāk kā 36