Programmas

Mācību darbsProgrammas

Vispārējās pamatizglītības programma (kods 2101 1111)

Vispārējās vidējās izglītības programmas 2019./2020. – 2021./2022.mācību gadā


 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) - ar 2 virzieniem:
  • A virziens – padziļināti apgūst angļu valodu un bioloģiju,
  • B virziens – padziļināti apgūst matemātiku, fiziku, matemātisko analīzi, tehnisko grafiku
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011). Profesionāli orientētais virziens – sabiedriskās attiecības.Vispārējās vidējās izglītības programmas 2018./2019. – 2020./2021.mācību gadā


 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) - ar 2 virzieniem:
  • A virziens – padziļināti apgūst literatūru,
  • B virziens – padziļināti apgūst matemātiku, fiziku, matemātisko analīzi, tehnisko grafiku
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011). Profesionāli orientētais virziens – sabiedriskās attiecības.

Vispārējās vidējās izglītības programmas 2017./2018. – 2019./2020.mācību gadā

 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011) - ar 2 virzieniem:
  • A virziens – padziļināti apgūst literatūru,
  • B virziens – padziļināti apgūst matemātiku, fiziku, matemātisko analīzi, tehnisko grafiku
 • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (kods 31014011). Profesionāli orientētais virziens – sabiedriskās attiecības.
Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmas (kods 31014011) virziens ir sabiedriskās attiecības. Šīs programmas realizācija Rīgas Teikas vidusskolā uzsākta 2013./2014.mācību gadā.

Šajā programmā paralēli obligātajiem mācību priekšmetiem apgūst priekšmetus ar profesionālu ievirzi:

 • sabiedriskās attiecības,
 • ievads likumdošanā,
 • menedžments,
 • lietišķā etiķete,
 • sociālās prezentācijas māksla,
 • mārketings,
 • grāmatvedības pamati,
 • komercdarbība.