Mācību sasniegumi

Mācību darbsMācību sasniegumi

 

Sveicam skolēnus ar panākumiem mācību olimpiādēs 2023./2024. mācību gadā un sakām paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu mācību olimpiādēm!

22.05.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē medicīna un veselības zinātnes zinātņu nozarē I pakāpe

Veronika Apse 12. b klase Skolotāja Solvita Melne
Viktorija Jurjāne 12. a klase
22.05.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts  konferencē sociālo zinātņu  izglītības zinātnes  nozarē II pakāpe Markuss Mālnieks 12.a klase Skolotāja Lauma Salmane
22.05.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts   konferencē sociālo zinātņu  psiholoģijas nozarē II pakāpe Nikolass Lenkevičs 12.b klase Skolotāja Dace Lāce
Teodors Rimšelis 12.a klase
22.05.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē inženierzinātnes un tehnoloģijas  materiālzinātnes  nozarē III pakāpe Vendija Elizabete Ušacka 12.b klase Skolotāja Rudīte Misiņa
Elza Elizabete Saliņa 12.a klase
26.04.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā  konference II pakāpe Teodors Rimšelis 12.a klase Skolotāja Dace Lāce
Nikolass Lenkevičs 12.b klase
26.04.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā  konference II pakāpe Markuss Mālnieks 12.a klase Skolotāja Lauma Salmane
26.04.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā  konference III pakāpe Arvis Pētersons 12.c klase Skolotāja Lauma Salmane
26.04.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā  konference II pakāpe Vendija Elizabete Ušacka 12.b klase Skolotāja Rudīte Misiņa
Elza Elizabete Saliņa 12.b klase
26.04.2024. Latvijas skolēnu 48. zinātniskās pētniecības darbu reģionālā  konference II pakāpe Veronika Apse 12.b klase Skolotāja Solvita Melne
Viktorija Jurjāne 12.a klase
24.04.2024.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas  organizēts skolu komandu 

angļu valodas erudīcijas konkurss 9. klašu izglītojamiem

 

3. vieta 

Justīne Jonāsa 9.a klase Skolotāja  Liena Ziemele-Miltiņa
Amēlija Estere Geida 9.a klase
Artūrs Eņģelis 9.b klase
Mikus Skudra 9.b klase
15.04.2024. Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiāde I pakāpe Jēkabs Garda 6.c klase  Skolotāja Iveta Zuce, Ilze Šūmane
03.02.2024. Atklātā spāņu valodas olimpiāde 2.vieta Letīcija Paula Tetjucka 12.a klase Skolotāja Baiba Stoma
03.02.2024. Atklātā spāņu valodas olimpiāde 3.vieta Elīza Brice 11.b klase Skolotāja Baiba Stoma
03.02.2024. Atklātā spāņu valodas olimpiāde Atzinība Patrīcija Naula Petroviča 11.c klase Skolotāja Baiba Stoma
03.02.2024. Atklātā spāņu valodas olimpiāde Atzinība Paula Kļaviņa 12.c klase Skolotāja Baiba Stoma
03.02.2024. Atklātā spāņu valodas olimpiāde Atzinība Krišjānis Āboltiņš 12.b klase Skolotāja Baiba Stoma
11.04.2024. RCHV Daiļrunātāju konkurss angļu valodā 4. klašu skolēniem LET'S HAVE FUN! 2.vieta Elza Kronberga 4.a klase Skolotāja Benita Veide-Medne 
11.04.2024. RCHV Daiļrunātāju konkurss angļu valodā 4. klašu skolēniem LET’S HAVE FUN! Atzinība Melissa Vinkela Nielsena 4.c klase Skolotāja Benita Veide-Medne 
22.04.2024.
Rīgas 40.vidusskolas 1.atklātais vizuālās mākslas konkurss 1.-9. klasēm 1.vieta Ugda Māra Pūce 2.c klase Skolotāja Diāna Kaše
20.03.2024. Rīgas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiāde 5. – 8.klasēm Atzinība Ye Zou 6.b klase Skolotāja Agnese Apīne
20.03.2024. Rīgas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiāde 5. – 8.klasēm 2.vieta Jēkabs Kārkliņš 5.b klase Skolotāja Māra Laganovska
20.03.2024. Rīgas valstspilsētas matemātikas 74. olimpiāde 5. – 8.klasēm 1.vieta Olivers Lebedoks 5.b klase Skolotāja Māra Laganovska
26.02.2024. Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas  41. olimpiāde   9.-12. klasēm Atzinība Kārlis Poudžiunas 12.a klase Skolotāja Ilona Ostrovska
26.02.2024. Rīgas valstspilsētas ģeogrāfijas  41. olimpiāde   9.-12. klasēm Atzinība Markuss Mālnieks 12.a klase Skolotāja Ilona Ostrovska
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras 50. olimpiāde  5. un 6. klasēm 3.vieta Edvards Smiltens 6.b klase Skolotājas Iveta Zuce. Ilze Šūmane
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras 50. olimpiāde  5. un 6. klasēm 3.vieta Ralfs Felkers 5.c klase Skolotāja Iveta Zuce,  Iveta Ozoliņa
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras 50. olimpiāde  5. un 6. klasēm 3.vieta Jēkabs Kārkliņš 5.b klase Skolotāja Iveta Zuce, Iveta Ozoliņa
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras 50. olimpiāde  5. un 6. klasēm 2.vieta Jēkabs Garda 6.c klase Skolotāja Iveta Zuce,  Ilze Šūmane
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras 50. olimpiāde  5. un 6. klasēm 1.vieta Gustavs Bībers 5.a klase Skolotāja Iveta Zuce, Iveta Ozoliņa
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras  50. olimpiāde 11. un 12. klasēm Atzinība Patrīcija Naula Petroviča 11.klase Skolotāja Daiga Celmiņa
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras 50. olimpiāde  11. un 12. klasēm 3.vieta Vendija Elizabete Ušacka 12.klase Skolotāja Daiga Celmiņa
18.03.2024. Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras  50. olimpiāde 11. un 12. klasēm 3. vieta Linda Kalniņa 11.klase Skolotāja Daiga Celmiņa
26.11.2023. Atklātā matemātikas olimpiāde Atzinība Māra Lazda 5.c klase Skolotāja Madara Zeidmane
26.11.2023. Atklātā matemātikas olimpiāde 2.vieta Olivers Lebedoks 5.b klase Skolotāja Māra Laganovska
08.01.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības vēstures 30. olimpiāde 9.-12.klasēm
2. vieta Arvis Pētersons 12.c klase Skolotājs Valdis Klišāns
08.01.2024. Rīgas valstspilsētas pašvaldības vēstures 30. olimpiāde 9.-12.klasēm Atzinība Kārlis Poudžiunas 12.a klase Skolotājs Valdis Klišāns
20.12.2023. Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiāde 9.-12.klasēm 3. vieta Haralds Balts 12.b klase Skolotāja Solvita Melne
20.12.2023. Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiāde 9.-12.klasēm 3. vieta Dins Beiners 10.b klase Skolotāja Lauma Salmane
20.12.2023. Rīgas valstspilsētas bioloģijas 46. olimpiāde 9.-12.klasēm Atzinība Gabriela Hehta 9.b klase Skolotāja Lauma Salmane
11.12.2023. Rīgas pilsētas politikas un tiesību 17. olimpiāde 10.- 12. klasēm  3. vieta Šarlote Heniņa 12.c klase Skolotāja Vineta Kantāne
08.12.2023. Rīgas pilsētas krievu valodas 52. olimpiāde 10. - 12. klasēm Atzinība Katrīne Krištobāne 11.a klase Skolotāja Elita Šteina
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 10. - 12. klasēm 1.vieta Andrievs Jēkabs Ostrovskis 12.a klase Skolotāja Jekaterina Aleksejenoka 
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 10. - 12. klasēm 3.vieta Pauls Kušners 11.a klase Skolotāja Helēna Rožkalne
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 10. - 12. klasēm Atzinība Elīza Brice 11.b klase Skolotāja Helēna Rožkalne
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 7. - 9. klasēm 2.vieta Līva Ločmele 9.a  klase Skolotāja Daiga Jarocka
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 7. - 9. klasēm 3.vieta Beatrise Āboliņa 9.b  klase Skolotāja Daiga Jarocka
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 7. - 9. klasēm Atzinība Emīlija Mūza 8.a klase Skolotāja Helēna Rožkalne
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 4. - 6. klasēm 2.vieta Aleksandrs Beķeris 6.a klase Skolotāja Daiga Jarocka
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 4. - 6. klasēm 3.vieta Kārlis Škapars 5.a klase Skolotāja Ilze Ruža
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 4. - 6. klasēm 3.vieta Augusts Romanovskis 5.c klase Skolotāja Ilze Ruža
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 4. - 6. klasēm 3.vieta Amēlija Zalužinska 5.b klase Skolotāja Ilze Ruža
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 4. - 6. klasēm Atzinība Edvards Smiltens 6.b klase Skolotāja Ilze Ruža
30.11.2023. Rīgas pilsētas angļu valodas 53. olimpiāde 4. - 6. klasēm Atzinība Gabriela Lūciņa 6.a klase Skolotāja Patrīcija  Vītola Sveicam skolēnus ar panākumiem mācību olimpiādēs 2022./2023. mācību gadā un sakām paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu mācību olimpiādēm!

.
03.11.2022 Rīgas pilsētas angļu valodas 52. olimpiāde 3.vieta  Šarlote Heniņa 11.klase Skolotāja Liena Ziemele-Miltiņa 
03.11.2022 Rīgas pilsētas angļu valodas 52. olimpiāde Atzinība  Andrievs Jēkabs Ostrovskis 11.klase Skolotāja Liena Ziemele-Miltiņa 
.
30.11.2022 Rīgas valstspilsētas bioloģijas  45. olimpiāde Atzinība Agate Aiše 9.klase Skolotāja Lauma Salmane
30.11.2022 Rīgas valstspilsētas bioloģijas  45. olimpiāde Atzinība Luīze Lipšāne 12.klase  Skolotāja Solvita Melne
30.11.2022 Rīgas valstspilsētas bioloģijas  45. olimpiāde Atzinība Eduards Teodors Mincis 12.klase Skolotāja Solvita Melne
.
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde 1.vieta Una Rukmane 9.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde 2.vieta Emīlija Koemeca 9.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde 3.vieta Kristiāna Pētersone 9.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde 3.vieta Eduards Meļķisis 9.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde 3.vieta Kārlis Mežgailis 12.klase Skolotājs Valdis Klišāns
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde Atzinība Natalia Kastaņino 9.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
09.12.2022 Rīgas valstspilsētas vēstures 29. olimpiāde Atzinība Šarlote Heniņa 11.klase Skolotājs Valdis Klišāns
. a
08.02.2023 Rīgas valstspilsētas fizikas 73. olimpiāde 2.vieta Beta Hofmane 10.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
08.02.2023 Rīgas valstspilsētas fizikas 73. olimpiāde Atzinība Gustavs Pumpurs 9.klase Skolotāja Rudīte Misiņa
08.02.2023 Rīgas valstspilsētas fizikas 73. olimpiāde Atzinība Pauls Kušners 10.klase Skolotājs Anrijs Dzenis
 
28.01.2023 Atklātā spāņu valodas olimpiāde 3.vieta Capucine Beni-Aiche 11.klase Skolotāja Baiba Stoma
28.01.2023 Atklātā spāņu valodas olimpiāde 3.vieta Letīcija Paula Tetjucka 11.klase Skolotāja Baiba Stoma
28.01.202 Atklātā spāņu valodas olimpiāde Atzinība Krišjānis Āboltiņš 11.klase Skolotāja Baiba Stoma
.
09.11.2023 48.Atklātā matemātikas olimpiāde 1.vieta Mārtiņš Pužulis 6.klases Skolotāja Māra Laganovska
09.11.2023 48.Atklātā matemātikas olimpiāde Atzinība Jēkabs Garda  5.klase Skolotāja Māra Laganovska
.
07.02.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 3.vieta Una Rukmane 9.klase Skolotāja Agnese Apīne
07.02.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde Atzinība Evelīna Suveizda 9.klase Skolotāja Agnese Apīne
07.02.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde Atzinība Jānis Zuitiņš 9.klase Skolotāja Agnese Apīne
.
20.02.2023 Vēstures valsts 29.olimpiāde III pakāpe Una Rukmane 9. klase Skolotājs Anrijs Dzenis
.
28.02.2023 Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 49. olimpiāde  3.vieta Luīze Lipšāne 12.klase Skolotāja Paula Elizabete Sirmā
28.02.2023 Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 49. olimpiāde  Atzinība Vendija Elizabete Ušacka 11.klase Skolotāja Daiga Celmiņa
21.03.2023 Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 49. olimpiāde   2.vieta Dārta Gobiņa 8.klase Skolotāja Dana Sece
21.03.2023 Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 49. olimpiāde  3.vieta Anete Duntava 9.klase Skolotāja Elīna Drozda
21.03.2023 Rīgas valstspilsētas latviešu valodas un literatūras olimpiāde 49. olimpiāde  Atzinība Lība Zdanovska 8.klase Skolotāja Dana Sece
 .
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 5.-8. klasēm 2.vieta Ginta Skribe 5.klase Skolotāja Māra Laganovska
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 5.-8. klasēm Atzinība Ye Zou 5.klase Skolotāja Māra Laganovska
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 5.-8. klasēm 2.vieta Mārtiņš Pužulis 6.klase Skolotāja Māra Laganovska
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 5.-8. klasēm 2.vieta Elīza Kronberga 6.klase Skolotāja Liene Gobiņa
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 5.-8. klasēm 3.vieta Solvita Dūdiņa 6.klase Skolotāja Liene Gobiņa
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas matemātikas 73. olimpiāde 5.-8. klasēm 3.vieta Rūdolfs Driķis 7.klase Skolotāja Liene Gobiņa
.
10.03.2023

Rīgas valstspilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi 
 inženierzinātņu un tehnoloģijas nozarē

III pakāpe Una Upīte
Harvijs Tučs
Emīls Juhna
12.klase  Skolotāja Rudīte Misiņa
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi  ķīmijas nozarē III pakāpe Annija Berkule 12.klase Skolotāja Aiga Anna Jokša
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi  bioloģijas nozarē III pakāpe Eduards Teodors Mincis 12.klase Skolotāja Solvita Melne
10.03.2023 Rīgas valstspilsētas zinātniski pētniecisko darbu lasījumi  bioloģijas nozarē III pakāpe Luīze Rubene 12.klase Skolotāja Solvita Melne
.
05.04.2023 Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiāde 4.-8.klasēm 1.vieta Līva Ločmele 8.klase Skolotāja Daiga Jarocka 
05.04.2023 Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiāde 4.-8.klasēm 2.vieta Kārlis Škapars 4.klase Skolotāja Benita Veide-Medne
05.04.2023 Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiāde 4.-8.klasēm Atzinība Agate Marta Krūtmane 6.klase Skolotāja Daiga Jarocka 
05.04.2023 Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiāde 4.-8.klasēm Atzinība Beatrise Āboliņa 8.klase Skolotāja Daiga Jarocka 
.
14.04.2023 Krievu valodas (kā svešvalodas) glītrakstīšanas konkursa „Mēs rakstām krievu valodā” 1.vieta Bībers Gustavs 4.klase Skolotāja Valija Paikena 
14.04.2023 Krievu valodas (kā svešvalodas) glītrakstīšanas konkursa „Mēs rakstām krievu valodā” 2.vieta Locāne Luīza 4.klase Skolotāja Valija Paikena 
14.04.2023 Krievu valodas (kā svešvalodas) glītrakstīšanas konkursa „Mēs rakstām krievu valodā” 3.vieta Bukovska Katrīna 4.klase Skolotāja Valija Paikena 
14.04.2023 Krievu valodas (kā svešvalodas) glītrakstīšanas konkursa „Mēs rakstām krievu valodā” atzinība Upeniece Monta 4.klase Skolotāja Valija Paikena 
.
08.05.2023 Matemātikas konkurss "Ķengurs", (kurā piedalījās 17 767 dalībnieki no  251 skolas) 4.vieta Elīza Kronberga  6.klase Skolotāja Liene Gobiņa
08.05.2023 Matemātikas konkurss "Ķengurs", (kurā piedalījās 17 767 dalībnieki no  251 skolas) 13.vieta Olivers Lebedoks 4.klase Skolotāja Māra Laganovska


Sveicam skolēnu ar panākumiem mācību olimpiādēs 2021./2022. mācību gadā un sakām paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un kvalitatīvu skolēnu sagatavošanu mācību olimpiādēm!Rīgas pilsētas angļu valodas 51. olimpiāde

1.vieta

Linda Keita Trepša

12. klase

Skolotāja:
    Jekaterina Aleksejenoka 

2.vieta

Evija Mālmane

12. klase

Skolotājas:
    Inga Linde,
    
Jekaterina Aleksejenoka

Atzinība

Alens Silvestrs Aizupietis

12. klase

Skolotājas:
    Inga Linde,
    Jekaterina Aleksejenoka

Rīgas valstspilsētas bioloģijas 44. olimpiāde:
25.11.2021

3.vieta

Alens Silvestrs Aizupietis

12. klase

Skolotāja:
  Solvita Melne
 

Atzinība

Aleksis Veide

9. klase

Skolotāja:
  Lauma Salmane

Atzinība

Emīlija Šēnberga

10.klase

Skolotāja:
  Lauma Salmane

Atzinība

Markuss Mālnieks

10.klase

Skolotāja:
  Lauma Salmane

 

Rīgas valstspilsētas vēstures 28. olimpiāde:
09.12.2021

2.vieta

Edvards Reksnis

9. klase

Skolotāja:
  Raimonda Grabe
 

3.vieta

Šarlote Heniņa Doroteja

10. klase

Skolotājs:
  Valdis Klišāns

 

Rīgas valstspilsētas filozofijas 6. olimpiāde:
16.12.2021

Atzinība

Evija Mālmane

12. klase

Skolotāja:
  Vineta Kantāne
 

 

Rīgas valstspilsētas krievu valodas 22. olimpiāde:
02.12.2021

1.vieta

Aleksandrs Gailītis

10. klase

Skolotāja:
  Elita Kruza
 

 

 

Rīgas valstspilsētas fizikas 72. olimpiāde:
25.01.2022

Atzinība

Ilgonis Pīrs

9. klase

Skolotājs:
  Anrijs Dzenis
 

Atzinība

Roberts Ozols

9. klase

Skolotājs:
  Anrijs Dzenis

 


Angļu valodas 51. olimpiādes 3.posmā - valsts olimpiādē:
04.02.202

Atzinība

Linda Keita Trepša

12. klase

Skolotāja:
    Jekaterina Aleksejenoka 
Valsts atklātā svešvalodu olimpiāde - spāņu valoda  10.-12.klasēm:
05.02.2022

1.vieta

Krista Valtere

12. klase

Skolotāja:
    Baiba Stoma

2.vieta

Alens Silvestrs Aizupietis

12. klase

Skolotāja:
    Baiba Stoma
 Bioloģijas valsts 44. olimpiādes rezultāti :
27.01.2022

Atzinība

Alens Silvestrs Aizupietis

12. klase

Skolotāja:
    Solvita Melne
 Rīgas valstspilsētas 48.latviešu valodas un literatūras olimpiādes  8.-9. klasēm rezultāti:
17.03.2022

2.vieta

Emīlija Koemeca

8. klase

Skolotāja:
    Elina Drozda Rīgas valstspilsētas 48.latviešu valodas un literatūras olimpiādes 11.-12. klasēm rezultāti:
12.04.2022

2.vieta

Elizabete Glegu

11. klase

Skolotāja:
    Paula Elizabete Sirmā

2. vieta


Miķelis Auškāps

12. klase

Skolotāja:
    Daiga Celmiņa


3.vieta

Luīze Lipšāne

11. klase

Skolotāja:
    Paula Elizabete Sirmā


Rīgas valstspilsētas matemātikas 51. olimpiādes 5.- 8. klasēm  rezultāti:
01.04.2022

2.vieta

Solvita Dūdiņa

5. klase

Skolotāja:
    Liene Gobiņa

2.vieta


Mārtiņš Pužulis

5. klase

Skolotāja:
    Daiga Medne