Karjeras izglītība

9. klašu skolēniem un vecākiem par vidusskolas grozu izvēli.


Skola 2030 vietnē ir šāds piedāvājums: https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/izvelies-kursus-skolai

Visu kursu detalizēts apraksts
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VSK_kursi_isi%20apraksti_RED_gat_7_04_2020.pdf

Visu pamatkursu un padziļināto kursu tabulas skolēnam
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skol%C4%93nu%20vsk%20modeli_A4_Darba%20lapas.pdf

Darba lapa skolēnam ar 14 kursu komplektiem un piemēri ar profesionālajām jomām, kurām kurss būs piemērots
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skol%C4%93nu%20vsk%20modeli_A4_Kursu%20komplekti.pdf

Buklets par vidusskolas kursu moduļiem
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/Skol%C4%93nu%20vsk%20modeli_A4_BW_2.pdf

2020. gada 20. aprīļa preses konferences prezentācija
http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VSK%20PK_20.04.2020%20_final_ppt.pdf