Interešu izglītība

RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2020./2021. mācību gadā

AICINA SKOLĒNUS PIEDALĪTIES DAŽĀDOS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅOS


 • TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS “SKABARDZĒNI” (skolotājas Rūta Lauce un Baiba Miķelsone)
 • 1. - 3. klašu KORIS (skolotāja Katrīna Anna Mangule)
 • ZĒNU KORIS (skolotāja Egija Ungure)
 • MEITEŅU KORIS 4. - 8. klasēm (skolotāja Egija Ungure)
 • VIDUSSKOLAS JAUKTAIS KORIS “TEIKA” 9.-12.klasēm (skolotājs Kārlis Ostrovskis)
 • ORĶESTRIS (skolotājs Kārlis Ostrovskis)
 • KERAMIKA 1. - 4. klasēm (skolotāja Signe Gertnere)
 • DIZAINA, TEHNOLOĢIJU UN PROGRAMVADĀMO IERĪČU PULCIŅŠ 5. - 9. klasēm (skolotājs Pēteris Kaļva)
 • TEKSTILMĀKSLAS PULCIŅŠ 5. - 9. klasēm (skolotāja Mārīte Nagle)
 • ZĪMĒŠANAS UN GLEZNOŠANAS PULCIŅŠ 3. - 6. klasēm (skolotāja Dace Vecozola)
 • VIZUĀLĀS MĀKSLAS PULCIŅŠ 5. - 12. klasēm (skolotāja Māra Staltmane)
 • TEĀTRA STUDIJA "Te-13" 9. - 12. klasēm (skolotājs Edgars Niklasons)
 • SKATUVES DIZAINS 9.-12. klasēm (skolotāja Dace Vecozola)
 • ROBOTIKA 5.-9.klasēm (skolotājs Jānis Pētersons)Lai pieteiktos dalībai kādā no interešu izglītības pulciņiem, dalībnieka vecākam vai aizbildnim jāaizpilda iesniegums (veidlapa pieejama pie pulciņa vadītāja) un aizpildīta iesnieguma veidlapa jāiesniedz pulciņa vadītājam/ai.RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLĀ IR IESPĒJAMS APMEKLĒT ARĪ ŠĀDĀS NODARBĪBĀS:

 • TAEKVONDO cīņas māksla (skolotājs Jānis Pavītols, mob. tālr. 29452514)
 • JAUNSARDZE (jaunsargu instruktors Gunārs Strazdiņš, mob. tālr. 26024753)
 • KUSTĪBU LAUKS (skolotājs Andris Rupais, mob. tālr. 29454455)
 • ŠAHA SKOLA (skolotāja Vija Rožlapa, mob. tālr. 28612087)
 • FLORBOLS (skolotājs Dainis Ābols, mob.tālr. 20047222)
 • RITMIKA/DEJAS (Uldis Tomass Šimens, mob.tālr.20222221)
 • TEĀTRIS UN IMPROVIZĀCIJA 2.-4.KL. (Lizete Zariņa)

RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2020./2021. mācību gadam


Programmas

nosaukums

Pedagogs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1. – 3. klašu koris

Katrīna Anna Mangule

13:10-13:50

Spoguļzālē

13:10-13:50

Koncertzāle

Zēnu koris

Egija Ungure

7:45-8:25

2-309

7:45-9:05

2-309


Vidusskolas jauktais koris “Teika” Kārlis Ostrovskis

17:00-19:00

2-309

16:00-18:00

2-309
Kamerorķestris "Teika" Kārlis Ostrovskis

19:00-21:00

Koncertzāle

4.-8. klašu meiteņu koris

Egija Ungure

18:00-20:00

3-209

7:45-8:25

2-309

Tekstilmākslas pulciņš

Mārīte Nagle

13:30-16:00

MMK

15:30-16:30

MMK

Dizaina, tehnoloģiju un programvadāmo ierīču pulciņš

Pēteris Kaļva
Vizuālās mākslās pulciņš

5. – 12. klasēm

Māra Staltmane

15:30-16:50

2-308

12:10-14:30

2-308

Vizuālās mākslās pulciņš

3. – 6. klasēm

Dace Vecozola
14:00-17:00

2-308

12:30-15:30

2-308

Skatuves dizains

Dace Vecozola

16:00-17:00

18:00-19:00


Keramika

1. – 4. klasēm

Signe Gertnere14:00-17:00

1-050

12:00-15:00

1-050

Teātra studija Te-13

Edgars Niklasons

16:00 - 20:30
18:00 - 21:30

Robotika

Jānis Pētersons

15:30-18:30

1-315

Deju kolektīvs „Skabardzēni”

8.grupa

Rūta Lauce

18:45-19:45

Spoguļzāle

18:45-19:45

Spoguļzāle


Deju kolektīvs „Skabardzēni”

7.grupa

Rūta Lauce

17:30-18:30

Spoguļzāle

17:30-18:30

SpoguļzāleDeju kolektīvs „Skabardzēni”

6. A grupa

Rūta Lauce

16:15-17:15

Spoguļzāle

16:15-17:15

Spoguļzāle


Deju kolektīvs „Skabardzēni”

6.B grupa

Rūta Lauce

Baiba Miķelsone

14:15-15:15

Koncertzāle

14:15-15:15

Koncertzāle

Deju kolektīvs „Skabardzēni”

5.grupa

Rūta Lauce

16:45-17:45

Spoguļzāle

16:45-17:45

Koncertzāle

Deju kolektīvs „Skabardzēni”

4.grupa

Rūta Lauce

Baiba Miķelsone


15:30-16:30

Koncertzāle

15:30-16:30

Koncertzāle

Deju kolektīvs „Skabardzēni”

3.grupa

Rūta Lauce

Baiba Miķelsone


18:00-19:15

Spoguļzāle

18:00-19:15

Koncertzāle


Deju kolektīvs „Skabardzēni”

2.grupa

Rūta Lauce

Baiba Miķelsone

16:45-17:45

Koncertzāle

16:45-17:45

Spoguļzāle

Deju kolektīvs „Skabardzēni”

1.grupa

Rūta Lauce

Baiba Miķelsone

18:00-19:15

Koncertzāle

18:00-19:15

Spoguļzāle

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...


Taekvondo - pirmdiena/trešdiena/piektdiena 16:00-18:30

Jaunsardze - trešdienās no 17:00

Ritmika/dejas - pirmdienas/trešdienas

Teātris un improvizācija 2.-4.kl. - trešdiena/piektdiena 7:45