Interešu izglītība

RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA 2021./2022. mācību gadā

AICINA SKOLĒNUS PIEDALĪTIES DAŽĀDOS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅOS

 

 • TAUTAS DEJU KOLEKTĪVS “SKABARDZĒNI” pirmsskola - 12.klase (skolotājas Rūta Lauce un Baiba Miķelsone)
 • 1.klašu KORIS (skolotāja Katrīna Anna Mangule)
 • 2.-4.klašu MEITEŅU KORIS (skolotāja Katrīna Anna Mangule)
 • 5.-8.klašu MEITEŅU KORIS (skolotāja Ilze Jurjāne)
 • VIDUSSKOLAS JAUKTAIS KORIS “TEIKA” 9.-12.klasēm (skolotājs Anastasija Kildiša)
 • ORĶESTRIS (skolotājs Georgs Zujevs)
 • KERAMIKA 1. - 4. klasēm (skolotāja Signe Gertnere)
 • DIZAINA UN TEHNOLOĢIJU PULCIŅŠ 5. - 9. klasēm (skolotāja Mārīte Nagle)
 • ZĪMĒŠANAS UN GLEZNOŠANAS PULCIŅŠ 3. - 6. klasēm (skolotāja Dace Vecozola)
 • VIZUĀLĀS MĀKSLAS PULCIŅŠ 5. - 12. klasēm (skolotāja Māra Staltmane)
 • TEĀTRA STUDIJA "Te-13" 9. - 12. klasēm (skolotājs Henrijs Arājs)
 • SKATUVES DIZAINS 9.-12. klasēm (skolotāja Dace Vecozola)
 • ROBOTIKA 4.-6.klasēm (skolotājs Dagnija Bērztīse)

Lai pieteiktos dalībai kādā no interešu izglītības pulciņiem, dalībnieka vecākam vai aizbildnim jāaizpilda iesniegums (veidlapa pieejama pie pulciņa vadītāja) un aizpildīta iesnieguma veidlapa jāiesniedz pulciņa vadītājam/ai.


 

RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLĀ IR IESPĒJAMS APMEKLĒT ARĪ ŠĀDĀS NODARBĪBĀS:

 • TAEKVONDO cīņas māksla (skolotājs Jānis Pavītols, mob. tālr. 29452514)
 • JAUNSARDZE (jaunsargu instruktors Gunārs Strazdiņš, mob. tālr. 26024753)
 • ŠAHA SKOLA (skolotāja Vija Rožlapa, mob. tālr. 28612087)

RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS

2021./2022. mācību gadam


Programmas

nosaukums

Pedagogs

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.klašu koris

Katrīna Anna Mangule

2.-4.klašu mietieņu koris

Katrīna Anna Mangule
Vidusskolas jauktais koris “Teika” Anastastija Kildiša

 

Orķestris Georgs Zujevs

 

4.-8. klašu meiteņu koris

Ilze Jurjāne

 

Dizaina un tehnoloģiju pulciņš

Mārīte Nagle

Vizuālās mākslās pulciņš

5. – 12. klasēm

Māra Staltmane

Vizuālās mākslās pulciņš

3. – 6. klasēm

Dace Vecozola

 

Skatuves dizains Dace Vecozola

Teātra studija Te-13 Henrijs Arājs

Keramika

1. – 4. klasēm

Signe Gertnere

Robotika

Dagnija Bērztīse

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
9.grupa

Rūta Lauce

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
8.grupa

Rūta Lauce

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
7. grupa

Rūta Lauce

 

 

Deju kolektīvs „Skabardzēni
6. grupa

Rūta Lauce
Baiba Miķelsone

 

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
5.grupa

Rūta Lauce

 

 

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
4.grupa

Rūta Lauce
Baiba Miķelsone

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
3.grupa

Rūta Lauce
Baiba Miķelsone

 

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
2.grupa

Rūta Lauce
Baiba Miķelsone

Deju kolektīvs „Skabardzēni”
1.grupa

Rūta Lauce
Baiba Miķelsone

 ...

...

...

...

...


...