Speciālisti

Atbalsta personālsSpeciālisti

Rīgas Teikas vidusskolas Atbalsta personāla speciālistu darba galvenie virzieni ir palīdzēt risināt vai rast risinājumus skolēniem ar mācīšanās grūtībām, par psihoemocionālās sfēras jautājumiem, attiecībām kolektīvā, konfliktu risināšanā. Atpalsta personāla speciālisti strādā, sadarbojoties ar klašu audzinātājiem, pedagogiem un skolēnu vecākiem.


Sociālais pedagogs – darbs ar skolēniem ar sociālām, uzvedības grūtībām, konsultācijas vecākiem, sadarbība ar pašvaldības vai valsts institūcijām bērnu interešu pārstāvēšanā.


Logopēds – valodas traucējumu diagnostika, korekcija.


Psihologs – kognitīvo spēju izpēte (tikai ar vecāka iesniegumu). Atbalsta pasākumu rekomendācijas skolēnam, skolotājiem un vecākiem, psihoemocionāls atbalsts un konsultācijas skolēniem, skolotājiem un vecākiem.


Speciālais pedagogs – darbs ar skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, konsultācijas vecākiem un skolotājiem.


Karjeras konsultants darbs ar skolēniem grupās profesiju izzināšanai un karjeras izvēles virzībai.


Medicīnas māsas – pirmā neatliekamā palīdzība skolā, konsultācijas par dažādiem veselības traucējumiem, slimību profilakses pasākumi, atbalsts skolēniem un sadarbība ar vecākiem skolēnu veselības uzlabošanai.


Mediators – piedāvā konfliktu un nesaskaņu risināšanas iespēja mediatora vadībā.


Atbalsta personāla speciālistu kontaktinformācija:

Vārds, uzvārds

Specialitāte

Kontaktinformācija

Dace Lāce

Sociālā pedagoģe 7. – 12. kl.

dlace3@edu.riga.lv, e-klasē

67474074

Vita Skramane – Beriņa

Sociālā pedagoģe 1. – 6. kl.

vskramane@edu.riga.lv, e-klasē

67474068

Jana Jankovska

Logopēde 1. – 4. kl.

jjankovska@edu.riga.lv, e-klasē

Svetlana Laudurga
  

Izglītības psiholoģe 7. – 12. kl.

slaudurga@edu.riga.lv, e-klasē

Agita Tammane

Izglītības psiholoģe 1. – 6. kl.

azukova19@edu.riga.lv, e-klasē

Signe Strepmane

Speciālā pedagoģe 1. – 4. kl.

sstrepmane@edu.riga.lv, e-klasē

Kristīne Zelča

Karjeras konsultante

kzelca@edu.riga.lv, e-klasē

Ingrīda Daņilova

Medicīnas māsa

idanilova@edu.riga.lv, e-klasē

67474073

Gunta Šauriņa

Medicīnas māsa

gsaurina@edu.riga.lv, e-klasē

67474073

Anita Šteina

Mediatore

m.t. 26461618