Nāc mācīties!

1.klasē

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās
https://www.youtube.com/watch?v=lHZ47gosNE0&t=2s

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00
 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Datnes lejupielādei”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie datnēm lejupielādei atrodami Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.Neskaidrību gadījumā variet interesēties arī skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv


10.klasē

Ja vēlies iestāties Rīgas Teikas vidusskolas 10. klasē  2021./2022. mācību gadā, tad Tev ir jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums Rīgas pilsētā.

No 27. maija - piesakies iestājpārbaudījumam kādā no Rīgas skolām. https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam/6

10. jūnijs  plkst.10.00– iestājpārbaudījums.
Dodies uz to skolu, kuru norādīji pieteikumā, līdzi ņemot pasi. Nokārto apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu (matemātika, angļu vai vācu valoda).
Iestājpārbaudījuma sākumā saņemsi dokumentu ar kodu un turpmāk gan iestājpārbaudījumā, gan rezultātu paziņošanā tiks izmantots tikai kods.

No 10.06 līdz 13.06 - iesniegums skolai
Atsūti uz rtvs@riga.lv vai iesniedz skolā iesniegumu, pievienojot iestāpārbaudījuma koda apstiprinājuma lapas kopiju un sekmju izraksta kopiju(var būt fotografēts, oriģinali būs jāuzrāda, ja tiksi uzņemts) Iesnieguma veidlapa pieejama sadaļā "Nāc mācīties".
Ja kārto iestājpārbaudījumu mūsu skolā, iesniegumu vari iesniegt skolas kancelejā uzreiz pēc iestājpārbaudījuma.

14.-15. jūnijs – rezultātu paziņošana
Rezultātus par uzņemšanu publicējam rtv.lv vietnē, norādot kodu.

16.- 18. jūnijs
Ja esi uzņemto sarakstā, nes uz skolu iesniegt dokumentus:

 • iesniegums (ja iepriekš bija sūtīts elektroniski),
 • iestājpārbaudījuma kodu lapa,
 • apliecība par pamatizglitību,
 • veselības karte

 

Ja vēl neesi uzņemto sarakstā, seko līdzi informācijai, jo saraksts tiek papildināts, ja kāds izvēlējies mācīties citā skolā vai līdz 18. jūnijam nav iesniegti dokumenti.

   Uzņemšana

  • Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma( 85%) un pamatizglītības sekmju izraksta (15%) vērtējumu summas
  • Stājoties vidusskolā:
   • jāizvēlas 10. un 11.klasē apgūt:
    • vācu valodu vai krievu valodu;
    • vizuālo mākslu vai mūziku, vai teātra mākslu;
    • programmēšanu vai mācību priekšmetu -dizains un tehnoloģijas ;
  • jāizvēlas kurus trīs kursus apgūs padziļināti. Kopā skola izvēlei piedāvā 10 padziļinātos kursus, tomēr jāņem vērā , ka piedāvātie augstākā līmeņa kursi un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos izvēlējušies būs vismaz 15 izglītojamie. Nenokomplektētas grupas gadījumā meklēsim sadarbības iespējas ar citām skolām vai augstskolām, vai izglītojamajam būs jāveic cita izvēle.