Nāc mācīties!

1. - 9.klasēs un 11. - 12. klasēs uzņemšanai brīvu vietu nav.


Uzņemšana 10.klasēs arī noslēgusies

Aicinājām iesniegt dokumentus tos skolēnus, kuru rezultāts pēc mūsu uzņemšanas kritērijiem (15% sekmju izraksta vidējais un 85% iestājpārbaudījuma rezultāts) ir lielāks par 51.00.


Formula aprēķinam = sekmju izraksta vidējais vērtējums x 1,5 + iestājpārbaudījuma rezultāts x 0,85Dokumenti iesniegšanai: iesniegums, veselības karte,j āuzrāda izglītības dokumenta un iestājpārbaudījuma dokumentu orģināli. • Uzņemšana vidusskolā notiek konkursa kārtībā pec iestājpārbaudījuma( 85%) un pamatizglītības sekmju izraksta (15%) vērtējumu summas
 • Stājoties vidusskolā:
  • jāizvēlas 10. un 11.klasē apgūt:
   • vācu valodu vai krievu valodu;
   • vizuālo mākslu vai mūziku, vai teātra mākslu;
   • programmēšanu vai mācību priekšmetu -dizains un tehnoloģijas ;
 • jāizvēlas kurus trīs kursus apgūs padziļināti. Kopā skola izvēlei piedāvā 10 padziļinātos kursus, tomēr jāņem vērā , ka piedāvātie augstākā līmeņa kursi un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos izvēlējušies būs vismaz 15 izglītojamie. Nenokomplektētas grupas gadījumā meklēsim sadarbības iespējas ar citām skolām vai augstskolām, vai izglītojamajam būs jāveic cita izvēle.Vidusskolas programma
  • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00
  • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.
 • 1.klasē

  Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

  Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

  Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

  un

  Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

  1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Datnes lejupielādei”),

  2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

  3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

  Pie datnēm lejupielādei atrodami Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.


  Neskaidrību gadījumā variet interesēties arī skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv

  Visās klasēs

  Var pretendēt uz brīvajām vietām visa mācību gada garuma.

  Par brīvajām vietām var interesēties skolas kancelejā , zvanot pa telefonu 67474065 , rakstot rtvs@riga.lv,

  adrese: Aizkraukles iela 14, Rīga, LV-1006