Nāc mācīties!

1.klasē

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās
https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Saite uz skolu mikrorajonu meklētāju
https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/izglitiba/mikrorajonu-informacijas-sistema

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00
 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Pielikumi”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie pielikumiem atrodami Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Dokumentus vēlams iesniegt elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu (pievienojot tos pašus dokumentus, kas nepieciešami, nākot klātienē), bet var ierasties klātienē, iepriekš piesakoties pa tālr. 67474065.

Neskaidrību gadījumā varat interesēties skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv

  Uzņemšanas kārtība vidusskolā

  • Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma( 85%) un pamatizglītības sekmju izraksta (15%) vērtējumu summas
  • Stājoties vidusskolā:
   • jāizvēlas 10. un 11.klasē apgūt:
    • vācu valodu vai krievu valodu;
    • vizuālo mākslu vai mūziku, vai teātra mākslu;
    • programmēšanu vai mācību priekšmetu -dizains un tehnoloģijas ;
  • jāizvēlas, kurus trīs kursus apgūs padziļināti. Kopā skola izvēlei piedāvā 10 padziļinātos kursus, tomēr jāņem vērā, ka piedāvātie augstākā līmeņa kursi un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos izvēlējušies būs vismaz 15 izglītojamie. Nenokomplektētas grupas gadījumā meklēsim sadarbības iespējas ar citām skolām vai augstskolām, vai izglītojamajam būs jāveic cita izvēle.