Nāc mācīties!

1.klasē

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00
 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Datnes lejupielādei”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie datnēm lejupielādei atrodami Rīgas domes 2015.gada 27.janvāra saistošie noteikumi Nr. 137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”.

Neskaidrību gadījumā variet interesēties arī skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv


10.klasē

Ja vēlies iestāties Rīgas Teikas vidusskolas 10. klasē  2021./2022. mācību gadā, tad Tev ir jākārto apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums Rīgas pilsētā.

Apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums notiks  10.06.2021, tam pieteikties varēs 

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam notiks elektroniski, aizpildot reģistrēšanās anketu tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem tiks uzsākta divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

24.martā pl.17.00 Rīgas Teikas vidusskolā ATVĒRTO DURVJU DIENA - tiešsaistes tikšanās 

Informācija par vidējās izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem vidusskolā.

Ja vēlies piedalīties, pievienojies izmantojot šo saiti: https://ej.uz/xagi


  Uzņemšana

  • Uzņemšana notiek konkursa kārtībā pēc iestājpārbaudījuma( 85%) un pamatizglītības sekmju izraksta (15%) vērtējumu summas
  • Stājoties vidusskolā:
   • jāizvēlas 10. un 11.klasē apgūt:
    • vācu valodu vai krievu valodu;
    • vizuālo mākslu vai mūziku, vai teātra mākslu;
    • programmēšanu vai mācību priekšmetu -dizains un tehnoloģijas ;
  • jāizvēlas kurus trīs kursus apgūs padziļināti. Kopā skola izvēlei piedāvā 10 padziļinātos kursus, tomēr jāņem vērā , ka piedāvātie augstākā līmeņa kursi un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos izvēlējušies būs vismaz 15 izglītojamie. Nenokomplektētas grupas gadījumā meklēsim sadarbības iespējas ar citām skolām vai augstskolām, vai izglītojamajam būs jāveic cita izvēle.

Pielikumi:

  Mācību programmas 2019 uzņemšana (PDF, 145 KB)

  Mācību programma 2020. gada uzņemšanai vidusskolā (DOCX, 19 KB)

  Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs (PDF, 815 KB)

  10.klases iestājpārbaudījumu kārtība 2020 (DOC, 100 KB)

  Uzņemšanas noteikumi vidusskolā 2021.gadā (PDF, 214 KB)

  Teika_uzņemšana (MP4, 2.84 MB)

  Iesniegums par uzņemšanu RTV (2.-9.klase) (DOCX, 15 KB)

  Iesniegums par iesnieguma atsaukšanu uzņemt 1. klasē (DOCX, 13 KB)

  Iesniegums par uzņemšanu 1. klasē (DOCX, 13 KB)

  Iesniegums uzņemšanai 1. klašu pretendentu sarakstā (DOC, 40 KB)

  IESNIEGUMS par uzņemšanu 10.klasē (DOCX, 31 KB)

  PIETEIKUMS 10.klašu pretendentiem (DOC, 34 KB)

  Izglītības programma 2021 gadā vidusskolai (DOCX, 19 KB)