Nāc mācīties!

1.klasē

Bērna pieteikšana 1.klasei Rīgas skolās
https://www.youtube.com/watch?v=eq1HU2-4j4s

Bērnu reģistrēšana 1. klases pretendentu rindā un uzņemšana skolā notiek atbilstoši Rīgas domes 26.04.2023. saistošiem noteikumiem Nr.RD-23-199-sn "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

Saite uz skolu mikrorajonu meklētāju
https://katalogs-iksd.riga.lv/lv/izglitiba/mikrorajonu-informacijas-sistema

Bērnu 1. klases pretendentu rindā var pieteikt, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu – pilnus 5 gadus.

Bērnu reģistrācija 1. klašu pretendentu sarakstā skolas kancelejā notiek

 • TREŠDIENĀS no 9:00 līdz 13:00
 • PIEKTDIENĀS no 9:00 līdz 13:00.

Nepieciešamie dokumenti, reģistrējot bērnu 1.klases pretendentu rindā:

1. Vecāka iesniegums (veidlapa atrodama zemāk pie “Pielikumi”),

2. Bērna dzimšanas apliecība (jāuzrāda oriģināls),

3. Vecāka pase vai ID karte (jāuzrāda oriģināls).

Pie pielikumiem atrodami Rīgas domes 26.04.2023. saistošie noteikumi Nr.RD-23-199-sn "Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".

Dokumentus vēlams iesniegt elektroniski, parakstītus ar elektronisko parakstu (pievienojot tos pašus dokumentus, kas nepieciešami, nākot klātienē), bet var ierasties klātienē, iepriekš piesakoties pa tālr. 67474065.

Neskaidrību gadījumā varat interesēties skolas kancelejā pa telefonu 67474065 vai e-pastu rtvs@riga.lv

  Uzņemšanas kārtība vidusskolā 2023.gadā 

  • Lai pretendētu mācībām Rīgas Teikas vidusskolas 10.klasē,  Apliecības par pamatizglītības ieguvi sekmju izrakstā:
   • nav nepietiekamu vērtējumu,
   • latviešu valodas vērtējums ir vismaz 5 balles,
   • matemātikas vērtējums ir vismaz 5 balles.

  • Uzņemšana notiek konkursa kārtībā,  piešķirot 25% īpatsvaru katram no nosauktajiem kritērijiem un tos summējot:
   • angļu valodas centralizētā eksāmena rezultātus,
   • latviešu valodas centralizētā eksāmena rezultātus,
   • matemātikas centralizētā eksāmena rezultātus,
   • Apliecības par pamatizglītības ieguvi sekmju izraksta vidējo vērtējumu
   • Vidusskolā:
    • 10. un 11.klasē visi  optimālajā līmenī apgūst:  Latviešu valoda I, Vēsture un sosiālās zinības I, Literatūra I, Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Matemātika I, Sports un veselība.  
    • jāzivēlas 10. un 11. klasē apgūt ( jānorāda iesniegumā):
     • vācu valodu, krievu valoda vai spāņu valoda;
     • vizuālo mākslu vai mūziku, vai teātra mākslu;
     • programmēšanu vai mācību priekšmetu "dizains un tehnoloģijas" ;
    •  12.klasē visi skolēni apgūst sports un veselība, ģeogrāfija I, latviešu valoda I, literatūra I un   trīs  savus izvēlētos padziļinātos mācību priekšmetus no 10 piedāvātajiem:  
☐Agļu valoda II
☐Fizika II
☐Bioloģija II
☐Fizika II
☐Ķīmija II
☐Latviešu valoda II
☐Matemātika II
☐Programmēšana II
☐Sociālās zinības II
☐Vēsture II
    • Jāņem vērā, ka piedāvātie augstākā līmeņa kursi un izvēles kursi tiks realizēti, ja tos izvēlējušies būs vismaz 15 izglītojamie. Nenokomplektētas grupas gadījumā meklēsim sadarbības iespējas ar citām skolām vai augstskolām, vai izglītojamajam būs jāveic cita izvēle. Padziļināto kursu izvēli vēl varēs mainīt 11.klases noslēgumā. 
  Iesniegumus pieņemsim no 14. jūnija