Starptautiskā sadarbība / Citi projekti

ProjektiStarptautiskā sadarbība / Citi projekti

Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs
Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs

8.c klase turpmākos divus mācību gadus piedalīsies projektā "Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs" (no 5 līdz 15 gadu vecumā)

Vairāk
Dalība mācību materiālu aprobēšanā

Rīgas Teikas vidusskolā sporta stundās aprobēs  mācību materiālus, kas tiek veidoti zemāk norādītajā projektā.   SIA LIEGRA kopā ar sadarbības iestādi CFLA izstrādā projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/015, Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs "Veselības un fiziskās aktivitātes"mācību jomā. "Skola 2030" ietvaros. 1) Sākot no 2019.gada 19.novembra līdz 2020.gada 30.janvārim ir uzsākta projekta vadība, organizēta līgumu noslēgšana. Uzsākta projekta finanšu un grāmatvedības nodrošināšana projekta vajadzībām. Izveidota satura ekspertu komanda.   2) Ir izstrādāts digitālais mācību metodiskais līdzeklis 1.-3.klasei "Veselības un fiziskas aktivitātes" mācību jomā

Vairāk
Sadarbība ar organizāciju EEU

Sadarbībā ar organizāciju EEU angļu valodas skolotājas L. Ziemeles vadībā mūsu skolā 13.09. viesojās izglītības darbinieki no Spānijas, Itālijas, Beļģijas, Rumānijas un Vācijas.

Vairāk
“Bella”

Rīgas Teikas vidusskolas 8.a un 8.b klašu meitenes piedalās projektā “21. gadsimts: Meiteņu pašapziņas stiprināšana Baltijas valstīs”.

Vairāk
Studente no Vācijas Rīgas Teikas vidusskolā

Rīgas Teikas vidusskolā pedagoģisko praksi veic studente no Vācijas.

Vairāk
10.a un 10.b klases piedalās "NORDPLUS" projektā

10.a un 10.b klases piedalās "NORDPLUS" projektā ,,Atbalsts vispārizglītojošo skolu jauniešiem integrācijai Baltijas valstu darba tirgus prioritārajās tautsaimniecības nozarēs".

Vairāk
„Jugend mit Zukunft”

2014.gada 18.oktobrī Rīgas Teikas vidusskolā viesojās Wolfgang Gärthe, mecenāts no organizācijas Vācijā  „Jugend mit Zukunft”.

Vairāk
Skolotāji no Zviedrijas Stoholmas skolas mūsu skolā

Šī gada 14. un 15. februārī Rīgas Teikas vidusskolā viesojās 10 skolotāji no Zviedrijas Stoholmas skolas- Smedshagsskolan.

Vairāk
Viesi no Grieķijas un Francijas Rīgas Teikas vidusskolā

Pavasarī mūsu skolā viesojās viesi no Grieķijas un Francijas.

Vairāk
Skolotāju un izglītības darbinieku delegācija no Maskavas Rīgas Teikas vidusskolā

Š. g. 17.01.2013. mūsu skolā viesojās skolotāju un izglītības darbinieku delegācija no Maskavas.

Vairāk