Skolotāji no Zviedrijas Stoholmas skolas mūsu skolā

ProjektiStarptautiskā sadarbība / Citi projekti

Skolotāji no Zviedrijas Stoholmas skolas mūsu skolā

Šī gada 14. un 15. februārī Rīgas Teikas vidusskolā viesojās 10 skolotāji no Zviedrijas Stoholmas skolas- Smedshagsskolan. Skolotāji iepazinās ar mūsu skolu. Īpaši viņus interesēja skolēnu lasītprasme. Ciemiņi no Zviedrijas ļoti augstu novērtēja mūsu skolas skolotāju prasmīgo darbu, mācot bērnus lasīt.