Rekvizīti

SkolaRekvizīti

SKOLAS REKVIZĪTI

Saņēmējs:

IKSD Rīgas Teikas vidusskola

Aizkraukles iela 14, Rīga, LV – 1006

Maksātājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV – 1050

PVN Reģ. Nr. LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS

Konts: LV27RIKO0021000916040

Kods: RIKOLV2X


Teikas vidusskolas attīstības biedrības rekvizīti

Visiem skolas labvēļiem ir iespēja atbalstīt skolu arī finansiāli ar

TEIKAS VIDUSSKOLAS ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS starpniecību.

Juridiskā adrese: Raunas iela 45/3-150, Rīga

Reģistrācijas Nr.: 40008266515

Banka: AS Swedbank

Konta Nr.: LV61HABA0551044068638

Kontaktpersona : Mārtiņš Liepiņš 29234100