Rīgas Teikas vidusskola uzsāk dalību inovatīvās pieredzes skolu tīklā

ProjektiStarptautiskā sadarbība / Citi projekti

Augusta beigās, uzzinot, ka Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centru (LU SIIC) aicina skolas pieteikties konkursam, lai varētu iesaistīties Inovatīvās pieredzes skolu tīklā, arī mūsu skolas vadības komanda iesniedza savu pieteikumu konkursam. Esam konkursu izturējuši un jau 6.oktobrī piedalījāmies (direktore Guna Pudule un direktores vietniece izglītības jomā Ilva Puhova) pirmajā inovatīvās pieredzes skolu tīkla seminārā.

Piedalīties šajā projektā uzrunāja iespēja izmēģināt jaunus, inovatīvus rīkus (diagnosticējoši darbi, metodiskie līdzekļi, profesionālās pilnveides modeļi u.c.) skolotājiem un skolu vadītājiem, iesaistoties datu iegūšanas un analīzes procesā. Tā kā vēlamies mērķtiecīgi virzīties uz priekšu, augt, attīstīties, tad esam ieinteresēti arī mērķtiecīgā datu vākšanā un analizēšanā skolas vīzijas un izvirzīto prioritāšu sasniegšanai.