Skolas abonētie izdevumi

BibliotēkaSkolas abonētie izdevumi

Preses izdevumi

 1. Astes
 2. Burda Rus (pieejams meiteņu mājturības kabinetā)
 3. Dari Pats (pieejams zēnu mājturības kabinetā)
 4. GEO
 5. Ilustrētā Junioriem
 6. Ilustrētā Pasaules Vēsture
 7. Ilustrētā Zinātne
 8. KDi (Kultūras Diena un Izklaide)
 9. konTEKSTS
 10. Pie Galda (pieejams meiteņu mājturības kabinetā)
 11. Skola un Ģimene
 12. Sports

     

Elektroniskie izdevumi

Visi e-izdevumi pieejami skolotājiem ar katram individuāli piešķirtu paroli  www.skolasvards.lv.

 1. Skolas Vārds
 2. Skolas Psiholoģija
 3. Vecākiem (skolēnu vecākiem tiek nosūtīts elektroniski uz e-klases pastu)