Dalība mācību materiālu aprobēšanā

ProjektiStarptautiskā sadarbība / Citi projekti

Dalība mācību materiālu aprobēšanā

 

Rīgas Teikas vidusskolā sporta stundās aprobēs  mācību materiālus, kas tiek veidoti zemāk norādītajā projektā.

 

SIA LIEGRA kopā ar sadarbības iestādi CFLA izstrādā projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/015, Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs "Veselības un fiziskās aktivitātes"mācību jomā. "Skola 2030" ietvaros.

1) Sākot no 2019.gada 19.novembra līdz 2020.gada 30.janvārim ir uzsākta projekta vadība, organizēta līgumu noslēgšana. Uzsākta projekta finanšu un grāmatvedības nodrošināšana projekta vajadzībām. Izveidota satura ekspertu komanda.

 

2) Ir izstrādāts digitālais mācību metodiskais līdzeklis 1.-3.klasei "Veselības un fiziskas aktivitātes" mācību jomā