“Bella”

ProjektiStarptautiskā sadarbība / Citi projekti

“Bella”

Rīgas Teikas vidusskolas 8.a un 8.b klašu meitenes piedalās projektā “21. gadsimts: Meiteņu pašapziņas stiprināšana Baltijas valstīs”.

  

“Bella” –meiteņu grupu tikšanās. Kādā realitātē dzīvo meitenes 21. gadsimtā? Ko vēlās meitenes pašas? “Bella” projekta mērķis ir noskaidrot un izvērtēt šos jautājumus.  Veicot vērtību apzināšanas uzdevumus dalībniecēm ir iespēja:

  • Pārdomāt un pieņemt lēmumus.
  • Izteikt savu viedokli.
  • Pamatot savus uzskatus.
  • Tapt uzklausītam un uzklausīt citus.
  • Pārdomāt un izvērtēt attieksmi.

Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā atbalstu.