Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs

ProjektiStarptautiskā sadarbība / Citi projekti

Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumā)

Projekta numurs: lzp-2020/2-0277

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte (LU)

Projekta vadītājs: Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez

Projekta īstenošanas vadošā struktūrvienība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskais institūts

Projekta mērķis ir izpētīt digitālas mācību programmas piemērotību un īstenojamību jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas pirmsskolās (5 un 6 gadu vecuma grupās) un pamatizglītībā (1. -9. klasēs). Pētījuma gaitā tiks zinātniski uzraudzīta tikumiskās audzināšanas mācību programmas pilotēšanas kvalitāte e-vidē. Projekta iesaistīti 4 eksperti (divas maģistrantes un divas doktorantes), trīs vecākie eksperti (LU docenti un profesori) un trīs vadošie pētnieki. Izmantojot interpretatīvi fenomenoloģiskās analīzes metodi, pirmskolas, sākumskolas un pamatskolas skolotāji no visas Latvijas tiks iesaistīti digitālās mācību programmas īstenojamības pedagoģisko nosacījumu izpētē un to piemērotības Latvijas kultūrvidei analīzē. 

Balstoties uz zinātniskajiem pierādījumiem, kas tiks atspoguļoti zinātniskajās publikācijās, digitālās mācību programmas saturs un pasniegšanas metodes tiks pilnveidotas, lai uzlabotu programmas īstenošanas kvalitāti. Pētījuma rezultāti pozitīvi ietekmēs morālās audzināšanas kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs digitālajā vidē, samazinot COVID-19 pandēmijas radītās sekas šajā jomā.