ZPD aizstāvēšanas 2.kārta

SkolaNotikumu apskati

ZPD aizstāvēšanas 2.kārta

14.februārī  skolas aktu zālē norisinājās Zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanas 2.kārta.

 

ZPD aizstāvēšanas 2.kārtas dalībnieki:


Sociālo zinātņu sekcija

Skolēns

Darba vadītājs

Recenzents

Darba nosaukums

Rūta Millere, 11b

M.Nagle

L.Binde

Audumu otrreizējās izmantošanas iespējas lampu izveidē

Megija Paula Bērziņa, 11a

K.Zelča

I.Ostrovska

Pasažieru lidmašīnas kā drošākais  transporta līdzeklis Baltijas valstīs

Lūcija Elizabete Smilškalne, 11a

V.Kantāne

U.T.Šimens

Tiesas paziņojumi, izsaukumi un tiesas dokumentu piegādāšana un izsniegšana civillietās

Elizabete Kleinberga, 11b

Laura Kudiņa, 11b

S.Melne

U.T.Šimens

Sekstinga izplatība jauniešu vidū Latvijā

 

Humanitāro zinātņu sekcija

Skolēns

Darba vadītājs

Recenzents

Darba nosaukums

Ričards Zvejnieks, 11b

E.Maculēviča

Z.Jansone

Characterization of tme main hero Jay Gatsby in F Scott Fitzerald’s  novel „The Great Gatsby”

Zane Vaišļa, 12b

G.Sālījuma/ I.Šūmane

I.Šūmane

Interaktīvo metožu izmantošana literatūras stundās 11.klasē

Anete Veinberga, 11b

V.Drāzniece

I.Reinfelde

Pusaudžu stereotipi par psihologa darba specifiku

Elīna Polikeviča, 11b

E.Maculēviča

Z.Jansone

Ironija un sarkasms Džona Grīna novelē „Mūsu zvaigžņu vaina”

Paula Marta Rasmane, 11a

D.Celmiņa

E.Niklasons

Postmodernisma iezīmes Dž.Dž.Džilindžera iestudējumos

Līva Trektere, 11b

E.Maculēviča

Z.Jansone

Translation strategies used in the Latvian translation of the film „On the road”

Ērika Skārda, 11b

L.Āboltiņa

A.Putniņa

Jauniešu angļu valodas sekmīgas apguves priekšnosacījumi

Elizabete Skrastiņa, 11b

D.Celmiņa

E.Niklasons

Latvijas Nacionālā teātra izrādes „Lilioms” 1971.gada un 2013.gada iestudējumu salīdzinājums

 

Dabas zinību sekcija

Skolēns

Darba vadītājs

Recenzents

Darba nosaukums

Anna Paula Auziņa, 11b

V.Setkovska

G.Immere

Trapecmuskuļu ietekme uz cilvēka stāju

Oskars Ūdris, 11b

Deins Banders, 11b

V.Setkovska

I.Daņilova

Skolēnu liekā svara un aptaukošanās problēmas Rīgas Teikas vidusskolas 7. un 8. klasēs

Toms Ziemelis, 11b

S.Melne

G.Immere

Specifiskie treniņi kāju muskulatūras attīstībai

Marta Anna Ozoliņa, 11a

S.Melne

L.Salmane

Hardija – Veinberga likuma darbība Rīgas Teikas vidusskolas skolēnu populācijā

Raimonds Ērglis, 12b

L.Salmane

P.Kaļva

Koki skolas apkārtnē

Matīss Ogle

V.Drāzniece

V.Kantāne

Masu apziņas manipulāciju izpratne jauniešu vecumposmā

Aija Zandersone, 11a

L.Salmane

A.Līduma

Klasiskās mūzikas un mūzikas instrumenta spēles apguves ietekme uz bērna darbaspējām