Sirsnīgi sveicu visas lielās Rīgas Teikas vidusskolas saimes ģimenes Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

SkolaNotikumu apskati

Sirsnīgi sveicu visas lielās Rīgas Teikas vidusskolas saimes ģimenes Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!
4.maijs man atgādina par drosmi - drosmi pieņemt lēmumu, kas nav pretrunā ar sirdsapziņu un godu. Tas atgādina arī par atbildību - ne tikai par savu dzīvi, bet visas tautas dzīvi. Un vēl - par tautas un valdības vienotību.
Lai mums visiem pietiek drosmes būt godīgiem, atbildīgiem arī ikdienas darbos un lēmumos! Un lai savstarpējā cieņa un uzticība ir mūsu pavadoņi ik dienu!
Sirsnīgi sveicu visas lielās Rīgas Teikas vidusskolas saimes ģimenes Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!
Skolas direktore Guna Pudule