SA klašu izglītojamie - nākamie Latvijas valsts tēla veidotāji

SkolaNotikumu apskati

SA klašu izglītojamie - nākamie Latvijas valsts tēla veidotāji

23. janvārī pie mums ciemojās BA ''Turība'' pasniedzēja Līga Mirļina ar vieslekciju : ''Valsts zīmola komunikācija''.

  

 

Sabiedrisko attiecību klašu audzēkņiem bija iespēja klausīties ļoti interesantu lekciju, ar argumentētiem piemēriem no Latvijas un pasaules valstu tēlu veidošanas akcijām. Visu trīs sabiedrisko attiecību programmas klašu pārstāvji uzdeva jautājumus, izvērtēja piemērus, lēma, kā nākotnē varētu veidot valsts tēlu un zīmolu.