Radošums attālināti

SkolaNotikumu apskati

Radošums attālināti

Keramikas pulciņa bērniem ir iespēja nezaudēt savu darbīgumu un radošumu. Skolotājas mudināti, bērni eksperimentē plašos mākslas laukos ar dažādiem materiāliem, lai rezultāts patiktu pašiem un priecētu citus. Miltu-sāls veidojamā masa, plastilīns, kociņi, akmentiņi un dzijas ir izmantojamie materiāli mūsu pierastā māla vietā! Jaunums ir iespējamā krāsainība un dabas toņu nianses. Paldies tiem, kas nebaidās eksperimentēt!

 

Šobrīd aicinu keramikas pulciņa bērnus un jebkuru, kas veido ko radošu no dažādiem materiāliem ārpus skolas gaitās pierastajam, fotografēt, foto iesūtīt skolas e-pastā Signei Gertnerei, veiksmīgākos un atšķirīgākos mākslas darbus publicēsim skolas mājas lapā.

 

Keramikas pulciņa skolotāja Signe Gertnere