R. Lauces diplomdarba koncerts

SkolaNotikumu apskati

R. Lauces diplomdarba koncerts
28. aprīlī skolas koncertzālē visi bija mīļi gaidīti deju skolotājas Rūtas Lauces diplomdarba koncertā, kur piedalījās mūsu "Skabardzēni" un "Zalktis".