Pieredzes konference

SkolaNotikumu apskati

Pieredzes konference

5.aprīlī skolā organizējām praktiskās pieredzes konferenci “Mūsdienīga mācīšanās- iespējas un izaicinājumi”

 

 Konferences mērķis bija iepazīstināt Latvijas skolotājus ar mūsu pieredzi  jaunās mācīšanās pieejas īstenošanā. To demonstrējām desmit meistarklasēs. 

 

Konferencē piedalījās 231 dalībnieks - skolotāji, izglītības darba vadītāji un speciālisti,  to skaitā Rīgas pilsētas izglītības departamenta un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra darbinieki.

 

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar skolotāju izveidotajiem posteriem, katrai metodiskajai jomai atklājot savu redzējumu par sasniedzamo rezultātu, caurviju prasmēm, atgriezenisko saikni un pašvadītu mācīšanos.

 

 Skolotājiem, kuri gribēja vairāk uzzināt par projekta Skola2030 darbību, bija iespēja konsultēties ar projekta ekspertiem Jāni Vilciņu un Arvilu Šalmi. 

 

Konferenci ievadīja un noslēdza ierosinošas lekcijas par skolēnu motivāciju un aktīvu iesaisti mācību procesā un skolotāju profesionālo izdegšanu.

 

Paldies visiem mūsu skolas skolotājiem un skolēniem par konferences organizēšanu un dalību tajā!

 

Paldies dalībniekiem par izrādīto interesi un pozitīvajām, iedvesmojošajām atsauksmēm!