Paldies par labiem darbiem!

SkolaNotikumu apskati

Paldies par labiem darbiem!

Lielā priekā un patiesā aizkustinājumā pateicamies ikvienam skolēnam un ģimenēm, kas atbalstīja par tradīciju kļuvušo labdarības pasākumu "Būsim kopā!", kā arī piedalījās skaistajā 5. jubilejas koncertā, lai visi kopā palīdzētu Tukuma dzīvnieku patversmes iemītniekiem.


Labdarības pasākumā saziedotas ļoti daudz patversmes iemītniekiem nepieciešamās lietas un 544,17 EUR, kas jau šonedēļ tiks nogādāti Tukumā, lai Ziemassvētku laikā dzīvnieki būtu priecīgi.

Liels un sirsnīgs paldies par mūsu kopīgi paveikto lielo un labo darbu!


Paldies skolēniem, ģimenēm un darbiniekiem, kas apciemojuši Ziedojumu punktu un atnesuši noderīgas lietas un tie ir:

Leonīds Grinvalds 6.b

Elīna Slūka 3.c

Filips Ozoliņš 1.c

Marta Kaņepe 5.b

Kārlis Ulmanis 5.b

Gustavs Žebers 6.a

Daniels Novikovs 3.a

Agneta Jonikāne 8.a

Alise Barilo 3.a

Georgs Līvs 1.a

Paula Malkava 3.a

Līva Garklāva 3.a

Šarlote Heniņa 3.a

Elīza Cera 3.a

Edvards Reksnis 2.d

Jānis Iļjenko 5.a

Mārtiņš Eliass 8.a

Angelika Pucena 8.b

Reinhards Skudra 6.a

Olivers Bantersons 5.a

Gustavs Maskavs 4.b

Miķelis Maskavs 1.b

Miks Ulrihs Vīnerts 3.a

Kārlis Olmanis 5.b

Marta Šakare 4.b

Jānis Parādnieks 6.b

Madara Tupiņa 2.b

Dārta Stepanova 4.b

Ieva Buļe 4.a

Oto un Vilhelms Banderi 3.c un 5.c

Marta Tropa 10.b

Elizabete Martinsone 3.a

Gita Vanaga 9.b

Kārlis Pirktiņš 4.a

Madara Bule 3.c

Juta Jonikāne 3.a

Pauls Čuntonovs 2.a

Madara Ceplīte 3.a

Elīna Daņiļenko 4.b

Artūrs Anis 3.c

Dzintars Kaupe 3.a

Žuromsku ģimene

Una Klapkalne

Māris Pīkše 3.b

Annija Oga 2.c

Ance Gercāne 3.c

Anita Apine 5.a

Artūrs Apinītis 3.b

Marika Ceplīte 1.c

Dārta Silvija Ozola 1.c

TDK "Zalktis"

Iveta un Jānis Stepanovi

Dace Vecozola

Māra Staltmane

Elga Krūmiņa

Anna Vētra

Aiga Dubro


Paldies labdarības pasākuma brīvprātīgajiem palīgiem:

Līvai Elvīrai Bīviņai 8.a

Elīnai Audzei 8.a

Almai Krēgerei 8.a

Agnetai Jonikānei 8.a

Lainei Lapai 8.a

Dārtai Elzai Andersonei 8.a

Elīnai Miltiņai 8.a

Emīlijai Paškevičai 8.a

Līvai Andersonei 8.a

Miļenai Bartaševičai 8.a

Elmai Lūcijai Ulmanei 8.a

Elīzai Marijai Jučmanei 8.c

Elzai Zbitkovskai 8.c

Esterei Ansonei 10.a

Kristiānai Julikai 10.a

Elīnai Miemei 10.b

Ernestam Saliniekam 11.b

Kristapam Kravalim

Beātei Annei Strautai


Liels paldies par atbalstu Strautu ģimenei!


Labdarības pasākuma organizatori

Liene Binde un Uldis Tomass Šimens