Noticis seminārs sabiedrisko attiecību klasēm

SkolaNotikumu apskati

Noticis seminārs sabiedrisko attiecību klasēm

2016. gada 16. decembrī Rīgas Teikas vidusskolā notika plānotais seminārs sabiedrisko attiecību klasēm.

Vieslektores tika aicinātas no BA ''Turība'': Laine Kristberga ar lekciju ''Biznesa ētika'' un Renāte Cāne ar savu redzējumu: ''Vai Ziemassvētki tiek pārdoti?''