Metodiskās padomes sanāksme.

SkolaNotikumu apskati

Metodiskās padomes sanāksme.
Jaunais mācību gads mūsu skolas metodisko jomu vadītājiem sākas ar tradicionālo satikšanos metodiskās padomes sanāksmē, kas notika  š.g. 19. augustā.  Šogad tā bija satikšanās un atkalredzēšanās pēc ilgā attālinātā mācību procesa. Skolotāji dalījās pieredzē par aizvadītā mācību gada izaicinājumiem, apsprieda jaunā mācību satura plānošanu un īstenošanu, kā arī diskutēja par mācību procesa organizāciju klātienē. Domājot par mūsdienīgu mācību procesa nodrošināšanu, neformālas sarunas pie kafijas tases dod ierosmi jaunām idejām, lai mācību stundā apgūtais būtu jauns atklājums skolēniem ceļā uz pašvadītu darbību.
Patiess prieks  par iespēju satikties ar kolēģiem klātienē!
Lai pozitīvu noskaņu piepildīts Jaunais mācību gads mums visiem!