Mārtiņdienas ieskandināšana

SkolaNotikumu apskati

Mārtiņdienas ieskandināšana

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņu vakaru
Gaidīdami.

 

10. novembrī sākumskolas bērni un skolotāji ierībināja un ieskandināja Mārtiņdienu.  Skolēni gatavoja maskas, rotājumus, minēja mīklas un noslēgumā lustīgi padancoja.

 

Paldies visiem dalībniekiem un organizatoriem: Sigitai Plotkānei, Solvitai Kazakai un Aivai Līdumai.