KORU SKATES 1. KĀRTA

SkolaNotikumu apskati

KORU SKATES 1. KĀRTA

 Piektdien, 17. aprīlī, no plkst. 12.00 - 17.30 mūsu skolas lielajā zālē notika Vidzemes priekšpilsētas zēnu un vidusskolas jaukto koru skate. Ceļā uz Skolu jaunatnes XI Dziesmu un deju svētkiem no Vidzemes priekšpilsētas stājās 15 kori, tostarp mūsu zēnu koris (diriģente S. Jaudzema) un vidusskolas jauktais koris (diriģents E. Dziļums).

  

Mūsu skolā gandrīz vienlaikus, pamīšus mainoties, bija 64. vidusskolas, 49. vidusskolas, 84. vidusskolas, Juglas vidusskolas, 45.vidusskolas, Hanzas vidusskolas, Franču liceja, Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma un Tirdzniecības profesionālās vidusskolas kori.

  

Korus vērtēja žūrija 3 cilvēku sastāvā. Visi Vidzemes priekšpilsētas kori izvirzīti 2. kārtai, tātad liels darbs vēl tikai priekšā.

  

Liels paldies D. Stonei, M. Bitniecei, E. Maculēvičai, D. Ganiņai par atbalstu pasākuma organizēšanā un 8. a klases meitenēm, kas ļoti atbildīgi pildīja koru pavadošo personu pienākumus!

  

Rīgas Teikas vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā audzināšanas darbā

Liene Binde