Informācija par izmaiņām audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā

SkolaNotikumu apskati

Informācija par izmaiņām audzēkņu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanā

Ēdināšana Rīgas pašvaldības skolās un bērnudārzos
Piesakiet savu bērnu ēdināšanas pakalpojumam!


https://pusdienlaiks.lv/
Pusdienlaiks.lv ir tiešsaistes platforma, kas nodrošina ērtu sadarbību starp ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem skolās un bērnu vecākiem

Par jautājumiem ēdināšanas jaunajā sistēmā lūdzu rakstiet:
gardbridis@inbox.lv


Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē izglitiba.riga.lv ir izveidota atsevišķa sadaļa “Ēdināšanas ārpakalpojums Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs”, kas regulāri tiks papildināta ar aktuālo informāciju.
https://saite.lv/xsv