DZIESMU UN DEJU SVĒTKU ATMIŅAS

SkolaNotikumu apskati

DZIESMU UN DEJU SVĒTKU ATMIŅAS

 

Atgriežoties no atvaļinājuma, direktore Ilona Bergmane aicināja uz svētku pēcpusdienu mūsu skolas interešu izglītības kolektīvu vadītājus un pavadošos pedagogus, kas bija iesaistīti Latvijas XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Kopīgi kavējāmies jaukās atmiņās par skolēnu un pašu piedzīvotajām neaizmirstamajām emocijām un sajūtām, ko radīja šis lielais vasaras notikums.
   
Liels un sirsnīgs paldies kolektīvu vadītājiem:
Artai Slicai un Rūtai Laucei, kas ieguldīja milzīgu darbu un spēku "Skabardzēnu" ceļā uz svētkiem,
Sanitai Jaudzemai un Edvīnam Dziļumam, kas uz svētkiem aizveda zēnu un vidusskolas jaukto kori.
   
Nenovērtējams paldies par nesavtīgo darbu kolektīvu pavadošajiem pedagogiem:
* Zanei Grīnbergai
* Irisai Demei
* Ilonai Ostrovskai
* Sanitai Sinkēvičai
* Kristīnei Salnājai
* Zanei Behmanei
* Diānai Ganiņai
* Pēterim Kaļvam
* Gintai Vītolai
* Daigai Udrasei
* Mārītei Naglei
* Mārai Staltmanei
* Aivai Līdumai
* Laumai Salmanei
   
Paldies Andrim Āboltiņam un Mārai Bitniecei par skolas telpu sakārtošanu un sagatavošanu svētku laikā!
   
Pateicībā par brīnišķīgo komandas darbu,
dir. vietn. izgl. jomā audz. darbā
Liene Binde