"Creakids"

SkolaNotikumu apskati

"Creakids"

4.un 5.aprīlī skolā viesojas pirmsskolas mācību iestādes "Creakids" bērni.

Notiek nodarbība 1.c klasē.