Burtiņsvētki

SkolaNotikumu apskati

Burtiņsvētki

19. februārī skolā notika Burtiņsvētki.

 

Svētkos bērni dziedāja dziesmu par pirmo svītriņu burtnīcā, kas tik ļoti niķojas.

4. b klases aktieri rādīja uzvedumu par burtiņu N, kas bija izkritis no kādas burtnīcas. Savukārt pirmklasnieki deva padomus Burtu meitiņai kā rīkoties, lai N atkal skanētu un izskatītos pēc sevis.

Zēni un meitenes rotaļājās ar burtiem, kā arī piedalījās dažādās aktivitātēs.

 

Paldies kolēģiem Sanitai Jaudzemai, Zanei Šķēlei, Signei Strepmanei, Sigitai Plotkānei, Anatolijam Livčam, Irisai Demei, Kristapam Kravalim, kā arī 12. klases skolēnam Ernestam Saleniekam par atbalstu svētku norisē.

 

Vislielākā pateicība 1. klašu un 4. b klases bērniem un vecākiem par labajiem vārdiem  un izpalīdzēšanu!

 

Burtu meitiņa un Rūķis