Apsveicam!

SkolaNotikumu apskati

Apsveicam!

Rīgas Teikas vidusskolas 3.-4.klašu vokālais ansamblis Rīgas Vokālās mūzikas konkursa "Balsis-2018" 1.kārtā ieguvis 1.pakāpes diplomu.