Aicinām savā komandā skolotājus!

SkolaNotikumu apskati

Aicinām savā komandā skolotājus!

Rīgas Teikas vidusskola aicina savā komandā

ķīmijas skolotāju

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba alga: sākot no 1000.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Darba slodze: 33 kontaktstundas (slodzi pieskaņosim iespējām)

matemātikas (vidusskola) skolotāju

Darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba alga: sākot no  1000.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Darba slodze: 18-24 kontaktstundas (10., 11. klasēm)

angļu valodas (vidusskolas) skolotāju

Darba līgums tiek slēgts uz nenoteiktu laiku.

Darba alga: sākot no 1000.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Darba slodze: 12-15 kontaktstundas (vidusskolas klasēm ar padziļinātu angļu valodu)

sākumskolas skolotāju

Darba līgums tiek slēgts uz noteiktu laiku.

Darba alga: sākot no 1000.00 EUR par 1 likmi (30 stundas)

Darba slodze: pilna slodze

Prasības:

  • izglītība tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • augstākā līmeņa valsts valodas prasme;
  • savas profesionālās kompetences pilnveidošana;
  • darba kārtības un ētikas normu ievērošana;

    Tu vari būt students, ko atbalstīs pieredzējuši mentori, uzkrājot pirmo darba pieredzi,  strādājot skolā atbalstošā skolotāju komandā.

Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot pieteikuma vēstuli un savu profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Ķīmijas skolotājs”: uz e-pastu: gpudule2@edu.riga.lv

Tālrunis informācijai: +371 25605189 (direktore Guna Pudule)