7.b klase viesojas Valsts zemes dienestā

SkolaNotikumu apskati

7.b klase viesojas Valsts zemes dienestā

Rīgas reģionālo nodaļu apmeklēja Rīgas Teikas vidusskolas 7.b un Rīgas 25. vidusskolas 12.b klases skolēni. Tika izspēlēta jaunā Valsts zemes dienesta (VZD) spēle, skolēni tika iepazīstināti  ar VZD kopumā un parādīta speciālistu ikdiena, kā arī pastāstīts par VZD nākotnes iecerēm.

Visi kopīgi noskatījās VZD 20.gadu jubilejas pasākumu noslēgumam veidoto video, iepazinās ar VZD 20.gadu jubilejai sagatavoto kuriozu izstādi, stingrā arhivāru uzraudzībā atvērto durvju dalībnieki tika novesti Puškina ielas 14 ēkas lielajā pagraba stāvā - arhīvā, pabaidīti ar arhīva gariņu un iepazīstināti ar senākajām arhīva glabātavā esošajām lietām.

VZD spēlē abas klases piedalījās aktīvi, atceroties pirms spēles stāstītos faktus  par VZD un notikumus. Par pārsteigumu visiem uzvarēja 7.b. klases komanda!