11. SA klase tiekas ar Rīgas Teikas vidusskolas absolventu

SkolaNotikumu apskati

11. SA klase tiekas ar Rīgas Teikas vidusskolas absolventu

2019. gada 02. aprīlī Rīgas Teikas vidusskolā viesojās 2018. gada 12. SA klases abolvents Dairis Zitāns.


Sabiedrisko attiecību klases skolas absolvents Dairis Zitāns prezentēja savu šobrīdējo izglītības iestādi - Rīgas Juridisko augstskolu, iepazīstināja ar augstskolas mācību programmām, priekšmetu moduļiem un vērtēšanas kritērijiem, kā arī atspoguļoja augstskolas mācību vides un studentu dzīves kultūras un sporta pasākumus, tādējādi aicinot pievienoties studentu rindām, izvēloties diolomātijas jomas karjeras iespējamību.

  
Bijušajai Daira Zitāna klases audzinātājai Ivetai Skrastiņai bija patiess prieks un liels gandarījums par sava audzēkņa studiju gaitu atspoguļojumu, plāniem Erasmus programmā un to, ka audzināmais savulaik vidusskolā apguvis tik tekošas prezentācijas un runas mākslas prasmes, šobrīd to apliecinot, izklāstot iespējamo studiju vietu raksturojumu.

  
Dairis Zitāns savulaik vidusskolas gaitas Rīgas Teikas vidusskolā uzsāka, atbraucot uz Rīgu no Skrīveriem.