Uzņemšana vidusskolā 2024.mācību gadā

SkolaAktualitātes

Uzņemšana vidusskolā 2024.mācību gadā
2024./2025.mācību gadā plānojam uzņemt trīs  10.klases.
Uzņemšana konkursa kārtībā pēc 9.klases eksāmenu rezultātiem.


Piedāvājam 10.un 11.klasēs visiem  apgūt mācību priekšmetus optimālajā līmenī un 12. klasē mācīties 3  katra paša izvēlētos augstākā līmeņa mācību priekšmetus.
Optimālajā līmenī visiem jāapgūst matemātika  latviešu valoda, angļu valoda, literatūra, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija un sports.
2. svešvalodas izvēlei piedāvājam spāņu, vācu vai krievu valodu.
Tehnoloģiju jomā jāizvēlas programmēšana vai dizains un tehnoloģijas.
Jāizvēlas arī viens no šiem mācību priekšmetiem: teātra māksla, mūzika, vizuālā māksla.

Augstākajā līmenī katrs individuāli izvēlas  3 no piedāvātajiem mācību priekšmetiem, kurus apgūs 12.klasē: 
latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture, sociālas zinības, fizika, ķīmija, bioloģija, matemātika, programmēšana, dizains un tehnoloģijas.


Pieteikumus sāksim pieņemt pēc Rīgai vienotām RD IKSD norādēm. 

Precizēta informācija tiks publicēta izglitiba.riga.lv 14. jūnijā (mācību gada noslēgumā 9. klašu skolēniem)  https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=aprili-sakusies-pieteiksanas-iestajparbaudijumiem-rigas-valsts-gimnazijas-12566Detalizētāk par uzņemšanas kārtību Rīgas teikas vidusskolā un apgūstamajiem mācību priekšmetiem  sadaļā NĀC MĀCĪTIES pielikumā  Iestāšanās kārtība RTV 2024.gadā (PDF, 521 KB) "