10.klašu skolēnu un vecāku sanāksme

SkolaAktualitātes

22.augustā plkst.18.00  pirmā tikšanās ar 10.klašu skolēniem un vecākiem. 
Sanāksmē informēsim par skolas aktualitātēm, prasībām, plānotajiem pasākumiem, organizatoriskajiem jautājumiem.
Pēc kopējās sanāksmes  tikšanās  ar klašu audzinātājiem.