"Svētki ir tur, kur esam mēs!"

Interešu izglītībaDeju kolektīvs

"Svētki ir tur, kur esam mēs!"
Latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvu koncerts "Tā tik ir vasara" jau TV ekrānos novembrī.

Arī Skabardzēnu 2.grupu varēs redzēt šajā koncertā izpildām deju "Pļavas dancis".

Sirsnīgs, paldies, dejotājiem, vecākiem un radošajai komandai par uzticību un atbalstu!

Īpašs, paldies, Agitai par burvīgajiem dabīgo ziedu vainadziņiem mūsu meitenēm! 
              </div>
            </div>
            
    <!-- Photopack -->
    <div class=