"Klusētāji"

ProjektiLatvijas skolas soma

"Klusētāji"

21.11. un 22.11. skolā notika ģenerālmēģinājumi (skatījās 7.un 8.klases) un 25.11.- 2 izrādes (skatīsies 5.un 6.klases) projekta "Skolas soma" ietvaros- apvienības "Pusstāvs" izrādei "Klusētāji" /režisors Jānis Znotiņš/

 

Izrādes tapšanas gaitā režisors un aktieri savu mēģinājumu procesu noturēja RTV klašu telpās. Stundu starpbrīžos režisors un aktieri vēroja skolēnus un viņu uzvedību, noklausījās viņu sarunas... Uz šīs bāzes tapa izrāde. Pirmās atsauksmes no 7.klasēm ir ļoti atzinīgas, gaidīsim, kā izrādi par savu ikdienu uztvers pārējās klases.