“Unsere Schule im Vergleich zu anderen Laendern”

ProjektieTwinning

“Unsere Schule im Vergleich zu anderen Laendern”

Ar lielu interesi un optimismu 21.05.2018. vidusskolas klašu vācu grupu skolēni  kopā ar skolēniem no  Itālijas, Francijas un Polijas divām skolām  iesaistījās projektā  “Unsere Schule im Vergleich zu anderen Laendern”, iegūstot kvalitātes sertifikātu.

 

Projekta mērķis – prezentēt savu skolu to fotografējot, veidojot prezentācijas par skolu un tās tradīcijām, izmantojot dažādas interneta vietnes, kolāžas, veidojot video filmas par savu mīļāko vietu skolā.

 

Projekta gaitā tika pārtulkoti visu klašu stundu saraksti vācu valodā, tie tika salīdzināti ar projekta dalībnieku  stundu sarakstiem un skolēnu aktivitātēm katrā skolā. Neiztrūkstoša projekta sastāvdaļa bija projekta logo izveide un projekta darba izvērtējums. Projekta vadītāja Helēna Briede.

 

Sertifikāts==>

Sertifikāts- skolēna==>