Kvalitātes sertifikāts par projektu "Errate die Redewendung!"

ProjektieTwinning

Kvalitātes sertifikāts par projektu "Errate die Redewendung!"

RTV 10.klašu skolēni, kuri apgūst vācu valodu kā otro svešvalodu kopā ar skolēniem no Horvātijas piedalījās eTwinning projektā “Errate die Redewendung!” (“Uzmini izteicienu!”)

Radoši darbojoties, zīmējot un izveidojot darba lapas, projektā tika izzinātas vācu idiomas.
Projekta partneriem tās bija jāatmin, jāpaskaidro, sadarbojoties starptautiskās grupās jāatrod attiecīgas idiomas angļu un dzimtajās valodās. Projektā veiksmīgi sadarbojās vairāki priekšmeti - vācu, angļu, latviešu valodas, māksla un datorika.
Tika izveidots projekta logo, avatari pēc dalībnieku apraksta, izstrādātas darba lapas  un viktorīnas.

Projekta noslēgumā tika izveidota e-grāmata.
https://www.canva.com/design/DAFBm0TeyJs/3CG_nbYQDG6f6i3lV4fAKA/view?utm_content=DAFBm0TeyJs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton#1

Projektu vadīja vācu valodas skolotāja Helēna Briede.