Skolotājas Kiprā centās izprast uzņēmējdarbības (Entrepreneurial Mind-Set) gēnu.

ProjektiErasmus+

Skolotājas Kiprā centās izprast uzņēmējdarbības (Entrepreneurial Mind-Set) gēnu.
"Mēs visi esam dzirdējuši, lasījuši, varbūt kāds pat domājis par aristokrātijas “zilajām asinīm” un to , cik rūpīgi viņi vērtē iespējamos ģimenes locekļus. Izrādās - ne bez iemesla.
Pagājušajā gadā publicēts pētījums (Scott Shane and Nicos Nicolaou (2013) The genetics of entrepreneurial performance , International Small Business Journal, 31(5) 473–495) pierāda, ka gēniem ir nozīme tajā, vai cilvēks būs veiksmīgs uzņēmējs. Gēni nosaka tādās īpašības kā atvērtību, piekāpību un ekstraversiju, kas savukārt ir pamats lielākiem ienākumiem. " (Anita Gaile).

No 24.oktobra līdz 28.oktobrim direktores vietniece izglītības jomā Evija Augustāne un mūzikas skolotāja Ilze Skarbule devās uz Nikosiju, Kipru, lai piedalītos Erasmus+ projekta "KIDpreneurship - development of the Enterpreneurship mind set in our kids" (uzņēmējdarbības domāšanas attīstīšana mūsu bērnos) mācībās.

Skolotājas Kiprā centās izprast uzņēmējdarbības (Entrepreneurial Mind-Set) gēnu, mācījās par rakstura īpašībām, kas veido uzņēmējdarbības gēnu (zinātkāre, radošums, mācīšanās no kļūdām, iniciatīvas uzņemšanās, komandas darbs, mērķu izvirzīšana), kā arī mācījās uzņēmējdarbības pamatus.
Projekta īstenotāji tic, ka skolotājs, kas izprot uzņēmējdarbības gēnu, to var nodot tālāk saviem skolēniem.
Skolotājām būs pieejami arī visi projektā izstrādātie materiāli - 30 dažādas aktivitātes, spēles, kas attīsta uzņēmējdarbībai nepieciešamās rakstura īpašības un kas ir noderīgas ne tikai uzņēmējdarbībai, bet arī ikdienas dzīvē.

Paldies Jurim Riekstiņam, kas mūs uzaicināja piedalīties projektā!

https://www.kidpreneurship.eu/