,,Dzīvot zaļi"

Karjeras izglītībaKarjeras izglītības pasākumi

,,Dzīvot zaļi"

RTV 10.b klases skolēniem -Haraldam Baltam, Robertam Andrim Eriņam, Aleksandram Gailītim un PKK Kristīnei Zelčai bija iespēja piedalīties

 British  Council pārstāvniecības Latvijā UN LLU  Mūžiglītības centra veidotajā projektā ,,Dzīvot zaļi?!" ar 

iespēju  izvērtēt  patiesību un mītus par dzīvošanu zaļi, apmeklējot Z/s ,,Kalvāni" "Pumpenes" Taurupes pagastā, Ogres novadā.

Skolēni iepazina bioloģiski serificētas zemnieku saimniecības, lai popularizētu tās jauniešu vidū.

Informāciju sagatavoja Kristīne Zelča