“Sagaidot Lieldienas”

BibliotēkaBibliotēkas notikumi

“Sagaidot Lieldienas”

12.aprīlī bibliotēkas lasītavā omulīgā gaisotnē notika tikšanās ar Latvijas starpdiecēžu Augstākā garīgā semināra rektoru Lic.theol. Marcinu Vozņaku.

Lieldienu laiks ir simboliska atdzimšana. Kopējās sarunās ar Marcinu meklējām spēku labjūtībai, jaunam sevis piepildījumam un jaunai iedvesmai.

Tā bija nepiespiesti draudzīga saruna par vispārcilvēciskām dzīves vērtībām.

Tikšanos organizēja skolotāja Elita Kruza.