Energopārvaldības sistēma

SkolaEnergopārvaldības sistēma

2021.gada februārī Rīgas pievienojas Parīzes klimata deklarācijai “Pilsētas, kas ved ceļu uz klimata neitralitāti”. Līdz ar 2021.gada 29.decembra Rīgas domes lēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tiek uzsākta energopārvaldības sistēmas īstenošana, tai skaitā arī  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās izglītības iestādēs. Šajā sadaļā ir ievietoti galvenie energopārvaldības sistēmas dokumenti:

1. Rīgas domes lēmums Par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā.

2. Energopārvaldības rokasgrāmata.

3. Efektīvas ēku izmantošanas vadlīnijas.

 

Papildu informācija: https://www.riga.lv/lv/energoparvaldibas-sistema-pasvaldiba

 

Atbildīgais par energopārvaldības sistēmas ieviešanu skolā direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā darbā Oskars Jurģis.