Pret COVID-19

SkolaPret COVID-19

Testēšanās skolēniem un darbiniekiem:

 Ja IR sertifikāts: 

Pirmdienas rītos pirms došanās uz skolu veic paštestu, iesūta  rezultātu e-klases sistēmā. Pozitīvā gadījumā nekavējoties informē audzinātāju.

Trešdienās veic paštestu, skolēni par rezultātiem informē klases audzinātāju līdz plkst 19:00

Pārslimojušie 60dienas pēc pozitīva PĶR testa neveic nekādu testēšanu 

Ja NAV sertifikāts: 

Pirmdienas rītos pirms došanās uz skolu veic paštestu, iesūta  rezultātu e-klases sistēmā. Pozitīvā gadījumā nekavējoties informē audzinātāju.

Otrdienās  veic klases  pūlinga testēšanos, rezultātus saņem skola no laboratorijas.

  • Klases, kuras mācās attālināti, attiecīgajā nedēļā pūlinga testēšanos neveic, paštestēšanos veic pirms atgriešanās skolā.
  • Ja skolēns ilgstošāk kavē skolu, paštestu veic pirms atgriešanās skolā.
  • Ja paštestā ir pozitīvs rezultāts, nākamajā dienā uz skolu nedrīkst nākt,  nekavējoties jāinformē klases audzinātājs, jāiet veikt laboratoriskais tests.
  • Ja klasē kādam pozitīvs paštests,  līdz laboratoriski apstiprinātam testa rezultātam rīkojas kā pozitīva testa gadījumā. 
_____________
 
Karantīna, saslimšana

Karantīnas ilgums skolēniem - kontaktpersonām - (neatkarīgi, vai ir vakcinēts vai nevakcināts, neatkarīgi no saslimušo skaita klasē) ir 10 dienas10 dienas mācās attālināti, 11.dienā nāk uz skolu ar vecāka zīmi, kurā vecāks apliecina, ka ir vesels un pēdējo 24 stundu laikā nav saslimšanas pazīmju. Pilngadīgie paši apliecina (rakstiski).
Izņēmums būs 9.,12.klases, kur mēs individuāli vērtēsim, vai noteikt 10 dienu karantīnu (atkarībā no saslimušo skaita, atkarībā no jau pavadīta laika iepriekš karantīnā, atkarībā no skolā palikušajiem cilvēkresursiem, atkarībā no pieejamo paštestu skaita), vai arī nāk uz skolu un katru rītu pie medmāsām 7 dienas paštestējas (paštesta rezultāti tiek reģistrēti uzskaites žurnālā). Paštestējas tad visi skolēni - gan vakcinēti, gan nevakcinēti, izņēmums ir pārslimojušie (līdz 60 dienām).


Par skolēniem, kas nonāk kontaktpersonu statusā ārpusskolas, piem., sporta skolas, mūzikas skolas.

Ja kontaktpersonas statuss iegūts ārpus skolas, tad obligāti jāinformē klases audzinātāju. Klases audzinātāja sazinās ar medmāsām. Ja skolā paštesti būs pietiekamā daudzumā, tad septiņas dienas katru rītu pie medmāsām skolēnam būs jātestējas, rezultāts jāreģistrē žurnālā, ja paštestu skolā nebūs (būs maz), tad būs jāievēro 10 dienu mājas karantīna un jāatgriežas skolā ar vecāka zīmi, kas apliecina, ka nav slims un pēdējo 24 stundu laikā nav saslimšanas pazīmju.

  Ja skolēnam konstatēta saslimšana ar covid-19, tad 7 dienas pavada mājās pašizolācijā. 8.dienā, ja pēdējo 24 stundu laikā nav saslimšanas pazīmju, nāk uz skolu ar vecāka zīmi, kas apliecina, ka bērns ir vesels un ka pēdējo 24 stundu laikā nav saslimšanas pazīmju.
Ja skolēns ir kontaktpersona kādam ģimenes loceklim (vienas mājsaimniecības cilvēkam), tad šis skolēns mājās ir 7 dienas, kamēr slimo slimais, un vēl 7 dienas kā kontaktpersona. Kopā vismaz 14 dienasŠie skolēni skolā atgriežas ar ārsta zīmi.